„Erakorraliste käibe- ja investeerimislaenude osas on KredExile tänase (reedese – S. L.) seisuga laekunud kokku 78 laenutaotlust kogusummas 192,8 miljonit eurot,” ütles Kredexi kommunikatsioonijuht Joonas Kerge. Ka märkis ta, et lõviosa sellest summast moodustab Tallinki taotlus 150 miljonile eurole.

„Erakorraliste käendusteenuste osas on laekunud kokku 19 taotlust, mille puhul on taotletavate laenude kogusumma 43,2 miljonit eurot, millest KredExi käendussumma moodustab 23,2 miljonit eurot,” lisas Kerge. Täiendavalt on Kredexini jõudnud info ka pankadelt kümne erakorralise käenduslepingu sõlmimise kohta volikirja algusel kogusummas 2,8 miljonit eurot, millest Kredexi käendus moodustab 1,3 miljonit eurot.

„See viimane number võib olla suurem, kuna info laekub pankadelt viivitusega, mitte reaalajas,” toonitas Kredexi kommunikatsioonijuht. Ta märkis, et nad teevad pidevat koostööd pankadega, et abi jõuaks ettevõtjateni. „Samas on loomulik, et olukord on erakorraline kõigi turuosaliste jaoks ning sestap palume ka ettevõtjatelt mõistvat suhtumist, et pangad jõuaksid olemasolevate ja uute teenuste tingimustega tutvuda ja rakendama asuda,” sõnas Kerge.

Kolmapäeval vastu võetud lisaeelarve alusel moodustab Kredexi kaudu koordineeritavate erinevate abimeetmete maht ca 1,5 miljardit eurot. Nende hulgas on nii erakorraline laenukäendus kui ka erakorraline laenuabi. Tagastamatut abi jagamist turismisektorile ning mikro- ja väikeettevõtjatele hakkab koordineerima EAS, kes loodab kuu lõpuks toetusmeetmed paika saada.