„Pöördume teie poole ettepanekutega, kuidas meie toiduainete tootjana näeksime oma ja teiste kodumaisel toorainel baseeruvate ettevõtetega rahva edasist häireteta kindlustamist kvaliteetse kodumaise toodanguga,” ütlevad Saaremaa DeliFood OÜ omanikud Margus ja Sirle Puust oma 15. aprilli pöördumises vabariigi valitsuse poole.

Nad märgivad, et toetavad väga seda põhimõtet, et ära anna inimesele kala, anna õng. „Sellest põhimõttest lähtuvalt on väga targalt talitatud ka põllumajanduse sektoriga. On antud neile võimalus ise ennast aidata läbi kvaliteetse tööjõu edasise kasutamise võimaldamise,” märgivad Saaremaa DeliFood esindajad.

Toiduainesektorit tuleks terviklikult käsitleda

Ettevõtjad märgivad, et nad toetavad igati valitsuse tööjõupoliitikat tervikuna, viidates pooleteise nädala tagusele valitsuse otsusele, millega otsustati teha erand põllumajanduse töötavatele hooajalistele võõrtöölistele ja pikendada nende kehtivusse lõppenud või lõppevaid töölubasid 31. juulini.

Küll aga teeb Saaremaa toidutootja ettepaneku, et selle muudatuse juures ei arvestatakse ainult otseselt põllumajanduses tegutsevate ettevõtetega, vaid käsitletaks toidusektorit tervikuna ehk siis põllult lauani.

„Oluline on täna, et säiliks kodumaine toiduainete tootmine. Meie kui selle tooraine kasutajad-väärindajad ehk siis keti järgmine lüli muretseme selle eest, et näiteks toodetud piim leiaks tee läbi kvaliteetsete toodete Eesti inimese lauale,” lausuvad Margus ja Sirle Puust pöördumises valitsuse poole.

Sellest tulenevalt teevad nad ettepaneku käsitleda toidusektorit tervikuna ja sarnaselt põllumajandusliku tootmisega ning aidata likvideerida takistused, mis on tekkimas toidu töötlemises.

„Toidutootmise ja ohutuse sertifikaat nõuab kindlaid ja rangeid reegleid ka väljaõppe ja inimeste oskuste osas. Kaasaegne tehnoloogia nõuab vähemalt kolmekuulist väljaõpet, mis on kallis. Meil ei ole kuidagi võimalik võtta tööturul vaba inimene ja rakendada ta koheselt tööle,” selgitavad nad. Seda isegi mitte siis, kui nad isegi seda väga sooviks.

„Samas ei ole võimalik eriolukorra nõuetest tulenevalt vajalikke koolitusi korraldada ja distantsõpe selles osas ei ole kahjuks võimalik. Seetõttu on meie probleem sama tõsine kui põllumeestel ja vajadus selle lahendamiseks suur. Põllumeeste toodetu tuleb ka väärindada, ainult väike osa nende toodangust läheb otse lauale,” lisavad Saaremaa DeliFoodi esindajad.

Saaremaa kinnipanek lisab täiendava surve

Nad märgivad, et kuna Covid-19 puhanguga seoses ei ole neil tekkinud olukorras võimalik kasutada vabaks jäänud tööjõudu turul, tuua uut hooajalist võõrtööjõudu ja lõppevate võõrtöötajate töötamise aega ei pikendata, on ettevõte sattunud keerulisse olukorda.

Ka sõnavad toidutootjad, et kuna Saaremaa on kinnine tsoon, siis on seal tekkinud eluline vajadus hoida juba välja koolitatud spetsialiste. „Positiivse küljena märgiksime, et võõrtöötaja ei suhtle laiemas ringkonnas, mis nakkuse levimise seisukohalt on ülioluline,” ütlevad Margus ja Sirle Puust kirjas valitsusele.

!Ülaltoodust tulenevalt soovib Saaremaa DeliFood OÜ pikendada võimalusel erandkorras ettevõttes töötavate hooajaliste võõrtöötajate töölubasid. Et kindlustada toidu tootmine lauale peaks töötlevale tööstusele laienema samad tingimused põllumajandusega, kus kõik välismaalased, kes viibisid Eestis 2020. aasta 17. märtsi seisuga, saavad Eestis edasi töötada kuni 2020. aasta 31. juulini,” märgivad nad.

Ettevõtjad rõhutavad, et Saaremaa DeliFood OÜ on asutatud ja valmistanud maitsvaid tooteid Eesti inimeste lauale alates 2001. aastast ning edukalt üle elanud erinevaid kriise. „Riigipoolsete meetmetega loodame ka selle kriisi üle elada,” sõnavad nad.

Riigikantselei saatis Saaremaa ettevõtte palvekirja neljapäeval edasi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile. Ettevõte saatis kirja koopia ka presidendi kantseleile ja Eesti toiduainetööstuste liidule.

Tegu eduka ettevõttega

Saaremaa DeliFood OÜ on asutatud 2001. aastal. Selle tuntumad tooted on Saare kohukesed, Öko piimatooted, AB jogurtid, Kelly bar ning mitmed teised piimatooted. Ettevõttest 43,24% kuulub Margus Puustile, 25,91% Anatoli Bekergunile ja 16,08% Indrek Kaselale.

Ettevõtte majandustulemused on viimastel aastatel ainult kasvutempos liikunud. Kui 2016. aastal deklareeris Saaremaa toidutootja natuke üle nelja miljoni müügitulu, siis eelmise aasta käive küündis juba 7,4 miljoni euroni. Ettevõte on kõik aastad tegutsenud kasumis. Ajavahemikus 2016-2018 jäi kasum 100 000 ja 174 000 euro vahele. 31. märtsi seisuga oli ettevõtte palgal 41 inimest.