„Tööde ettevalmistav periood algas juba eelmise aasta sügisel, mil korrastasime jaamateid Türil, sel aastal teeme lõigu täies ulatuses korda. Tööd algavad 27. aprillil vana raudtee eemaldamisega Lellest Türi suunal ning samal ajal alustatakse ka kohe uute rööbaste ja liiprite paigaldamisega,“ rääkis Edelaraudtee juhataja Rain Kaarjas.

Raudtee remondiperioodil alates aprilli lõpust kuni juuni alguseni on reisirongid Lelle-Türi lõigul igapäevaselt asendatud bussidega. „Kava kohaselt on Lelle-Türi suund rongide jaoks taas sõidetav juuni esimeses pooles. Erinevad tööd lõigul aga jätkuvad kogu selle aasta jooksul,“ lisas Kaarjas.

Kapitaalremondi käigus vahetatakse välja kogu raudtee pealisehitis: puitliiprite asemele paigaldatakse betoonliiprid, paekivikillustiku asemele graniitkillustik ning kõik vanad raudteerööpad asendatakse uutega.

Lisaks raudteetöödele rekonstrueeritakse antud suunal ka raudtee ülesõidukohad ning korrastatakse kraavid, truubid ja sillad.

Tööde tulemusena saab reisirongide sõidukiiruse Lelle-Türi lõigul tõsta tänaselt 80 km/h kuni 120 km/h.

Raudteelõigu kapitaalremondi kogumaksumus on 12,5 miljonit eurot ning seda finantseerib Edelaraudtee laenuvahenditega. Projekti peatöövõtja on OÜ GoTrack.

Täpsem info reisirongiliikluse korraldusliku poole kohta on kättesaadav Elroni kodulehel.

Raudteetaristuettevõte Edelaraudtee haldab Eestis kokku 222 kilomeetrit raudteed, 11 raudteejaama ja 20 perrooni. Ettevõte pakub raudtee kasutamist veofirmadele ja veeremiomanikele, korraldades raudteel liikumist.