Taastuvenergiast toodetud elektri osakaal kogutarbimisest oli esimeses kvartalis 24 protsenti. Aastaks 2030 on eesmärk saavutada osakaaluks vähemalt 30 protsenti. Eelmise aasta kokkuvõttes oli taastuvenergia osakaal elektri kogutarbimisest 21 protsenti.

Taastuvenergia koguse ja osakaalu kasvu toetas esimeses kvartalis suurenenud tuuleenergia toodang ning vähenenud elektritarbimise maht. Tuuleenergia moodustas esimese kvartali taastuvenergia kogutoodangust 49 protsenti. Toodetud 294 gigavatt-tundi on eelmise aastaga võrreldes 23 protsendi võrra enam.

Taastuvenergia eest on tootjad tänavu jaanuarist märtsini toetusi saanud kokku 29 miljonit eurot ehk 13 protsendi võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Esimeses kvartalis sai tuuleenergia kogutoodangust toetust 82 protsenti, toetussumma ulatus 13 miljoni euroni. Aasta esimese kolme kuu jooksul on väljamakseid tehtud seega juba 40 protsendi ulatuses toetatava tuuleenergia 600 gigavatt-tunnisest aasta piirkogusest ja sel aastal võib eeldada piirkoguse täitumist.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas äsja möödunud kolme kuu jooksul 47 protsenti taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti jaanuarist märtsini elektrit 284 gigavatt-tundi ning maksti toetusi ligi 14 miljonit eurot, mis on kolm protsenti enam võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Hüdroenergiast toodeti tänavu esimeses kvartalis 11 gigavatt-tundi elektrit ja toetusteks kulus 373 000 eurot.

Toetust saavate päikesepaneelide omanike arv kasvab endiselt. Selle aasta esimeses kvartalis oli päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus ligi 11,5 gigavatt-tundi. Lisandunud päikesepaneelide toel on see näitaja kasvanud aastases võrdluses neli korda.

Tõhusa koostootmise toetust maksti tänavu esimeses kvartalis suuresti tänu soojana püsinud ilmadele ja väikesele soojuskoormusele sama palju kui eelmisel aastal samal ajal - veidi üle ühe miljoni euro. Tõhusa koostootmise režiimis toodeti elektrienergiat 38 gigavatt-tundi.

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi rahastavad elektritarbijad taastuvenergia tasu kaudu. Tasu kogus Elering esimese kvartali jooksul 25,4 miljonit eurot ja toetusi maksis 29,2 miljonit eurot. Taastuvenergia toetussummade kohta on detailsem info kättesaadav Eleringi kodulehel taastuvenergia toetuste rubriigis.