"Kutsumata külaline Covid-19 on muutnud maailma. Kogu globaalne turismisektor on seiskunud ning turismivaldkonna ettevõtetel käimas üleilmsed ellujäämiskursused. Minu tänane tööandja, AS Tallink Grupp mängib olulist rolli Eesti turismisektori arengul laiemalt, moodustades 1,8% SKT-st, mis omakorda moodustab 25% kogu turismisektori 7% SKT-st ning andes moel või teisel tööd 6800 Eesti ettevõttele," põhjendas Nõgene nõukogu komplekteerivale Riigikogu kultuurikomisjonile.

"Ma olen väga tänulik seniste võimaluste eest olla korduvalt Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige. Eesti Rahvusringhääling on väga oluline organisatsioon ning avalik-õigusliku juriidilise isiku Eesti Rahvusringhääling hea käekäik on mulle väga oluline," selgitas Nõgene.

"Muutunud olukord maailmas ei võimalda mul kahjuks tagada, et ma saan osaleda kõikidel Eesti Rahvusringhäälingu koosolekutel ning panustada sisuliselt piisavalt. Seetõttu palun ma end tagasi kutsuda Eesti Rahvusringhäälingu nõukogust alates 1.maist 2020," täpsustas Nõgene, kes tänas komisjoni ka usalduse eest.

Komisjon otsib nõukogusse uusi eksperte

Riigikogu kultuurikomisjon ootab 5. maiks Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmekandidaatide dokumente, et ette valmistada eelnõu, millega nimetatakse nõukogusse kolm uut tunnustatud asjatundjat.

Kolme eksperti asuksid nõukokku Nõgese, Pille Pruulmann-Vengerfelti ja meie seast lahkunud Agu Uudelepa asemel.

„Oleme uutele liikmetele esitatavaid ootuseid arutanud ka Rahvusringhäälingu nõukoguga, kes näeb, et uuteks liikmeteks võiksid olla finantsmajandusliku kogemusega meediavaldkonna asjatundjad või meedia ühiskondlikku rolli uurinud või käsitlenud meediavaldkonda laiemalt tundvad eksperdid, kes omavad ühiskonnas laialdast autoriteeti ja on soovitavalt akadeemilise taustaga,“ rääkis Must.

Rahvusringhäälingu nõukogusse kuulub üks esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat.

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige ei või olla Rahvusringhäälingu juhatuse liige, prokurist ega audiitor, meediateenuse osutaja juhtorgani liige, füüsilisest isikust ettevõtja meediateenuse osutaja tähenduses, lepingulistes suhetes mis tahes meediateenuse osutajaga, meediateenuse osutaja osanik, aktsionär või liige ega Vabariigi Valitsuse liige.