Kuigi meie tulud võrreldes 2019. aastaga kasvavad, peame varasema finantsplaaniga võrreldes tulude eesmärki vähendama, kuid osaliselt suudame langust katta peamiselt värbamiste ja mõningate investeeringute edasilükkamisest kokkuhoitud kulude arvelt. Samal ajal soovime jätkata võimalikult tugeva ja tervikliku meeskonnaga, et hilisemaid kasvuambitsioone taas realiseerida, teatas LHV Groupi juht Madis Toomsalu.

Võrreldes veebruaris avaldatud plaaniga on vähendatud ärimahtude kasvu, suurendatud oluliselt laenuallahindluste mahtu ning sellest tulenevalt langetatud kasumiprognoosi, teatas LHV eraldi börsiteates.

"Uuendatud 2020. aasta finantsplaani koostamise eeldusteks olid majanduskeskkonna järsk halvenemine, laenumahtude kasvu selge aeglustumine ning laenude allahindluste mitmekordne kasv,“ märkis Toomsalu. „Viirusest mõjutatud majanduse seiskumine on olnud ootamatu. Realiseerunud on süsteemne risk, mille tulemusena on peaaegu kõik ettevõtted seotud kellegagi, kes ei suuda oma kohustusi õigeaegselt täita. Süsteemse riski realiseerudes on pankade ainumõeldav käitumine pakkuda laenuklientidele võimalikult paindlikke lahendusi, sh maksepuhkusi. Teisiti käitudes tekiks ahelreaktsioon, kus iga hinna eest tasutud laenumaksete arvelt võidakse jääda võlgu töötajatele, tarnijatele ja partneritele, mille kaudu nõrgestataks kogu majandust.“

Laenude tagasimaksed on aeglasemad. Pank annab laenu edasi

Olemasolevate laenude tagasimaksed on planeeritust aeglasemad. Uute laenutaotluste arv on selgelt langenud, aga LHVs jätkame laenamist ka kriisi sügavaimas punktis, seletas ta. Peame õigeks läheneda laenuotsustele kliendipõhiselt – ja seda nii majandusbuumi kui ka kriisi ajal. Eesti majandus vajab taastumiseks finantseerimise osas avatud mõtlemist, lisaks jääme taolise suhtumisega lojaalseks oma klientidele. Kokkuvõttes tähendavad planeeritust aeglasemad laenude tagasimaksed ning teatud mahus uute laenude väljastamine, et LHV laenuportfell kasvab ka 2020. aastal.

Viirusest mõjutatud majanduse seiskumine on olnud ootamatu. Sõltuvalt tavapärase elukorralduse taastumisest prognoositakse käesoleva aasta majanduslanguseks 5-20%. Nagu ka finantskriisi püütakse praegust majanduse kukkumist ravida keskpankade kaudu pretsedenditul kiirusel suurendatava rahapakkumise abil.

„Oleme küll näinud viiruse laastavat mõju majandusele, kuid vastumeetmed keskpankade, aga ka erinevate riikide valitsuse abipakettide näol hakkavad mõju avaldama alles viitajaga. Erinevad prognoosijad on pigem arvamusel, et majandusaktiivsuse järsule langusele järgneb aktiivsuse hüppeline kasv,“ lausus Toomsalu. „LHV on harjunud tormis purjetama. Muutustes loeb vaid kohanemise kiirus - usutavasti tuleme ka seekord hästi toime."

Selle aasta kasum tuleb varasmeast prognoosist pea poole väiksem

Grupi puhaskasum jääb tänavu veebruaris avaldatud plaaniga võrreldes peaaegu poole väiksemaks, teatas LHV.

Käesolevaks aastaks plaanitud tulusid on prognoosis kärbitud 8,7 protsendi võrra, 87,3 miljoni euroni, kulude oma aga 3,6 protsenti, 44,8 miljoni euroni.

Laenude allahindlus, mis mullu ulatus 3,2, miljoni euroni, oleks pidanud veebruaris avalikustatud prognoosi kohaselt kasvama 7,2 miljoni euroni. Värske finantsplaan näeb ette halbade laenude eraldiste kasvu 19,4 miljoni euroni.

LHV prognoosib selle aasta puhaskasuami vähenemist aastaga 29 protsendi võrra, 19,2 miljoni euroni. Varasem plaan nägi ette puhaskasumi kasvu 35,9 miljoni euroni.

Ka hoiuste ja laenude osas nähakse varasemast väiksemat kasvu.

LHV plaanib edasi minna pandikirjade plaaniga.

Kuivõrd LHV Group on väljendanud soovi tehingu tarbeks kaasatud kallima hinnaga välishoiused asendada 2020. aastal pandivõlakirjadega, vähendab see kulusid ja mõjutab positiivselt kulu-tulu suhet.

LHV esimese kvartali kasum kasvas

LHV esimese kvartali kasum kasvas aastaga 2,5 miljoni euro võrra 7,5 miljoni euroni.

Sellest panga kasum oli 8,1 miljonit eurot ja varahalduse kahjum 600 000 eurot.

„LHV jaoks olid aasta esimesed kolm kuud tegusad ning heade tulemustega, kuid koroonaviiruse mõjud sisalduvad selles ainult vähesel määral. Kvartali lõpus järsult halvenenud majanduskeskkonna tõttu on märksa olulisemaks muutunud vaade tulevikule. Majandustulemustega koos avalikustame ka uuendatud finantsplaani, milles on arvestatud eriolukorra mõju majandusele ja meie tegevusele,“ kirjutas Toomsalu.

Laenude allahindluse kulu ulatus esimeses kvartalis miljoni euroni. Samas suurendab majanduskeskkonna muutumine oluliselt teise kvartali allahindlusi.

Varahalduse esimese kvartali kahjumit mõjutas dividendidelt tasutud tulumaks, oluliselt on vähenenud teenustasutulu.

„Rahastamisvõimalusi veelgi hajutava ning kulusid alandava pandikirjade projektiga oleme graafikus, loodame neid emiteerida suve alguses,“ teatas ta. „Halvenenud majanduskeskkonda arvestades mõjutavad meid välistest teguritest enim majanduse taastumise kiirus, riiklikud meetmed ettevõtete ja eraisikute finantssuutlikkuse tagamisel ning keskpankade otsused.“