Puhas intressitulu kasvas 7 protsenti 57,3 miljoni euroni. Kasvu taga olid peamiselt suuremad laenumahud.
Kasvanud on nii era- kui ka ärisektori laenuportfellid, kasvades kokku 5 protsenti. Hoiused kasvasid 7 protsenti.

Puhas teenustasutulu vähenes 11 protsenti 17,8 miljoni euroni, mis tulenes kaartide netotulude vähenemisest ja madalamast pensioni teise samba haldustasu määrast.

Puhastulu finantsinstrumentidelt vähenes 4 miljonit eurot, mis oli peamiselt tingitud varade ümberhindlusest. Muud tulud vähenesid 2 protsenti, eelkõige vähenenud kindlustustulude tõttu.

Kulud kasvasid 4 protsenti 30 miljoni euroni. Kulude tõusu peamisteks põhjusteks olid suuremad tööjõukulud, rahapesuvastase võitluse ja kliendi tundmise tugevdamise ning turunduse ja väliste konsultatsioonide kulud.

Laenukahjumite reservid suurenesid 5,5 miljoni euro võrra võrreldes reservide vähenemisega 0,2 miljoni võrra 2019. aastal. Suurenemine on peamiselt põhjustatud makromajanduse väljavaadetest ja Covid-19 viiruse põhjustatud eriolukorrast.

„Me oleme hästi kapitaliseeritud pank ning tänu sellele saame olla piisavalt paindlikud, et oma klientidele maksepuhkuseid ja vajadusel ka uusi laene anda. Meie peamine eesmärk on võimaldada ettevõtetel ja inimestel kriisist läbi tulla võimalikult väheste negatiivsete majanduslike mõjudega. Selle nimel teeme iga päev koostööd nii ettevõtjate kui ka avaliku sektoriga,“ ütles Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.

Eriolukorra ja ka kriisist taastumise ajal on Swedbanki era- ja äriklientidel võimalik taotleda lihtsustaud korras kuni poole aasta pikkust maksepuhkust laenu või liisingu põhiosa maksetest. Kodulaenude puhul kuni aastast laenu põhiosa maksepuhkust ajutiste makseraskuste tekkimisel. Eriolukorrast tulenevaid majanduslikke probleeme ennetava maksepuhkuse vormistamisel me täna laenulepingu tingimusi ei muuda (intressimäära ei tõsta) ning muudatuse vormistamisel lepingutasu ei rakenda, kinnitas pank.

Praeguseks on Swedbank rahuldanud pea 7000 eraisiku maksepuhkuse taotlust, kogumahus 162 miljonit eurot. Samuti on üle 1300 ettevõttele vormistanud laenupuhkus. Edasilükatud laenumaksete kogumaht on juba üle 50 miljoni euro ning see puudutab 821 miljoni euro eest väljastatud laene, teatas pank.