Rakenduses on võimalik vaadata 2019. aasta palgastatistikat. Interaktiivsetel kaartidel ja joonistel on esitatud andmed 110 sagedamini esineva ametirühma ehk 799 ameti kohta, näiteks õpetajad, müüjad, veoautojuhid, tarkvaraarendajad.

Rakenduse loomine ostus võimalikuks seetõttu, et möödunud aasta esimesest poolest alates on tööandjatel kohustus kanda töötamise registrisse ka töötajate ametinimetus. See võimaldab avaldada statistikat ametite kaupa.

Toodud mediaanpalk, mitte keskmine

Esitatud on täistööajaga töötajate brutopalgad aastal 2019. Palgastatistikas on välja toodud mediaanpalgad, mille põhjuseks on see, et keskmist palka mõjutavad rohkem üksikud väga palju teenivad inimesed.

Mediaanpalk näitab summat, millest rohkem ja millest vähem teenivaid töötajaid on ametis, maakonnas või piirkonnas ühepalju. Lisaks on tootud välja palgajaotus, mis illustreerib vahemikku, kuhu selles ametis töötavate inimeste palgad enamasti jäävad.

Rakenduse andmed hakkavad uuenema kvartali sagedusega. Sügisest saab koostöös võrdõigusvoliniku, Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli teadlastega võrrelda palgaandmeid ka soo järgi.

Palgarakendus asub SIIN.

Vaata rakenduse tutvustust videos: