See on ettevõte, kelle igapäevatöös ei olegi otseselt vahet, kas on majanduskriis nagu praegu või suur õitseng, sest optimaalsete andmetaristute disainimise ja ehitamise järele on maailmaturul alati nõudlust. Olgu klientideks siis lootustandvad start-up’id, stabiilsed ettevõtted, suured andmekeskused või pilveteenuste pakkujad.

„Meie suurim väärtus ettevõttena peitub kolmes lihtsas põhikomponendis,“ selgitab partner Aleksandr Ragel. „Oleme neid järginud asutamisest alates.“

Rajatav IT-taristu on sobiv vaid siis, kui selle haare vastab tegelikele vajadustele. Seejuures tuleb arvestada, et igale IT-alasele vajadusele on lõppkokkuvõttes olemas ainult üks parim lahendus.

DIAWAY Californias koos Western Digitali meeskonnaga

„Nendes kahes peamises põhimõttes ei ole viidatud otseselt kliendile või tellijale, aga kliendi vajadused on läbimõeldud, korralikult disainitud IT-lahendustes alati esikohal, et saavutada tulemuslikke süsteeme, kombineerides riistvara ja tarkvara ning samas kulutada vähem,” selgitab Ragel.

„Tasub veel mainida, et eelistame oma töös vanakooli „kohtume, arutame ja lööme käed“ töökultuuri, mis annab võimaluse õppida klienti paremini tundma,“ selgitab DIAWAY OÜ teine partner Dmitrii Liautov. „Paljudest meie klientidest on nii saanud ka meie sõbrad, mille tulemusena on meie koostöö ka rohkem läbipaistev ja tugineb vastastikusel usaldusel. Ilma varjatud kasudeta. Suhete niivõrd lihtsana hoidmine aitab oluliselt kaasa ka kestvate ärisuhete rajamisele.“

Tulemuste taga on tugev tiim

DIAWAY asutasid 2017. aastal Dmitrii Liautov ja Aleksandr Ragel – mõlemad mehed tõid ettevõttesse kaasa põhjalikud tehnilised teadmised. Dmitrii töötas varem lairibaühendusi pakkuvas Virgin Connectis piirkonnajuhina. Vastutades kogu piirkonna kõikide äriprotsesside eest, õnnestus tal juhtida ja arendada mitmeid uusi mõjusaid tehnilisi lahendusi ning hoida nii kokku viiendik ettevõtte kuludest.

Tehnoloogiajuhina rahvusvahelises telekomis Apollophone suurendas ta VoIP-võrgu võimekust kümme korda.

Aleksandr veetis üle kümne aasta andmekeskuste operatsioonidega töötades. Üks tema hiljutistest kogemustest on andmekeskuse operatsioonide juhtimine globaalse mõjuga küberturvalisusega tegelenud ettevõttes Acronis, kus ta korraldas andmekeksuste tööd üle maailma.

Tema ekspertiisi fookuses on andmekeskuste operatsioonide ülevaatamine, ümberehitamine ja redisainimine, et saavutada efektiivsus ja tulemuslikkus ning seeläbi muidugi ka kokkuhoid kuludelt.

Tema täppisteaduslik arusaam suurte andmetaristute ehitamisest ja käed-külge-suhtumine on leidnud kasutamist keeruliste andmekeskuste migreerimisel, konsolideerimisel, ümberehitamisel ja avamisel üle maailma, Jaapanist Saksamaani ja Ühendkuningriikidest Ameerika Ühendriikideni.

Tunnustus kannustab edasi liikuma

2020. aasta algas vaid kolmeaastasele ettevõttele suure kasvuga. Käivitatud sai mitmeid arenduses olnud uusi IT-projekte, mille tipuks võib lugeda koostööd Acronisega, globaalselt küberturvalisusega tegeleva ettevõttega, kes valis DIAWAY oma partneriks, et töötada koos välja skaleeritav arhitektuur tehnoloogiale, rakendamaks seda 14 üleilmses andmekeskuses. Kokku säästab väljatöötatud lahendus kliendile 3–4 aasta jooksul üle kolma miljoni dollari.

„Selline lahendus on eriti oluline just praegu, kui kõiki valdkondi räsivad Covid-19 tagajärjed, sest Techonomics™-i lahendus võimaldab optimeerida kogu andmetaristut,“ selgitab Ragel. „Optimeeritud süsteemid, mis keskenduvad spetsiifilise äriülesande lahendamisele, tagavad tervikuna olulise kokkuhoiu kuludelt, ja just seda meie praegune majanduskeskkond vajabki, et keerulistel aegadel ellu jääda,“ lisab ta.

Eduka Eesti ettevõtte tunnustust peavad mehed kogu senise tehtud töö märgiks. „Me oleme täiesti eestindunud,” ütleb Ragel. „Meile meeldib siinne ärikultuur ja -keskkond, mille poolest Eesti IT-maailmas tuntud on. Eduka Eesti ettevõtte tunnustus sobitub siia pilti ideaalselt, sest see paneb meid tundma, et suured õnnestumised on veel tulemas ja oleme sinnapoole teel.“

Tärkava tarkvara-ettevõtluse partner kulude vähendamisel

DIAWAY äri üles ehitades on Dmitrii ja Aleksandr pannud andmesalvestuses aluse spetsiifilisele lähenemisele, mida nad ise kutsuvad Techonomics™-iks ja mis kombineerib parimaid praktikaid eri liiki salvestusladude ehitamisel – seda nii tehnoloogiliselt kui ka majanduslikult.

Techonomics™-i lähenemine on muutunud järjest olulisemaks – maailmas loodavad andmemahud kasvavad lähiaastatel ennustuste ja arvutuste järgi dramaatiliselt, jõudes 2025. aastaks 175 zetabaidini (ZB). Digitaliseerumise võidukäik ja pealetung suurendab globaalselt andmesalvestuse kulusid kõikides majandussektorites.

Mis puudutab tarkadel ja läbimõeldud IT-tehnoloogiatel põhinevaid teenuseid, siis on Eesti üks globaalsetest liidritest, olles ka viljakas pinnas ning kasvulava paljudele just tehnoloogiliselt olulise mõjuga ettevõtetele, nagu TransferWise, Playtech, MindTitan, Bolt, FastVPS, Xolo ja paljud teised siin nimetamata digiettevõtted.

Seetõttu on DIAWAY võtnud eesmärgiks aidata Eesti tärkavatel tarkvarateenuste ettevõtetel vähendada andmesäilme lahenduste kapitalikulusid.

Western Digitali, Mellanoxi ja Juniperi kauaagse riistvarapartnerina, samuti ametliku AMD Elite’i partnerina aitab DIAWAY kümnetel valdkonna tippmängijatel, nagu Acronis, Virtuozzo, Wrike, RETN, CloudLinux, ja RushFiles, võimendada ning optimeerida IT-taristut nii, et see oleks tulemuslik, kuluefektiivne ja töökindel.

Jaga
Kommentaarid