Esimesed hooajatöölised on Soome jõudnud, kirjutab Yle, viidates mõnesajale ukrainlasele, kes neljapäeval lennukiga riiki sisenesid. Paljud neist on ka varem Soomes töötanud. Pärast kahenädalast karantiini asuvad esmasaabujad peaasjalikult tööle Lõuna-Soome taludes töödejuhatajatena.

Soome põllumajandustootjate ja metsandusettevõtete katuseorganisatsiooni MTK ärijuht Marko Mäki-Hakola käis Helsingi Vantaa lennujaamas ka Kiievist tulnud lennukil vastas. „Ettevõtted saavad nüüd hakata ka varasema kogemuseta soomlasi palka, kuna nüüd on oskuslikud töödejuhatajad olemas,” märkis Mäki-Hakola ilmselge kergendustundega.

Ka Soome põllumajandus- ja metsandusministeeriumi kantsler Jaana Husu-Kallio oli neljapäevasel lennukil vastas. Tema kinnitusel vahetasid Soome põllumehed ja Ukraina töölised tagasihoidlikke tervitusi, mis järgisid kõiki tänaseid piiranguid – keegi ei kallistanud ja kanti respiraatoreid. Tema sõnul on Soome põllumajandustootajatele antud selged juhised, mida nad peavad tegema nii oma tööliste kui ka iseenda kaitseks.

Kuigi Soome piirid on riiki tulijatele suletud, võivad ukrainlased ja teised võõrtöölised siiski riiki siseneda. Sealse põllumajandus- ja metsandusministeeriumi sõnul on välistööjõud vajalik, et tagada Soome varustuskindlus. Seetõttu on ka Soome valitsus lubanud sel kevadel riiki siseneda 1500 hooajatöölisel. Tavalistel aastatel on see arv kevadeti kolm korda kõrgem. MTK hinnangul vajab sektor iga-aastaselt 16 000 hooajatöölist.

Eesti on otsustanud võõrtööjõu osas tekkinud olukorras oluliselt jäigema seisukoha võtta. Kuigi erand on tehtud põllumajandusettevõtetele – kus töötavad välistöölised võivad ka siis, kui neil eriolukorra ajal Eestis lühiajalise töötamise tööluba läbi saab kuni 31. juulini Eestis töötada –, peavad kõik teised sektorid, kes võõrtööjõust sõltuvad töölubade aegumisel need töölised koju saatma. Ka kehtivate töölubadega välistöölisi eriolukorra ajal riiki ei lasta.

Ka peavad koju naasma ka need välistöölised, kes on seni Eestis töötanud pikaajalise tööviisa alusel, kuid kes on kas koondatud või jäänud tööta. Siseministeerium on seisukohal, et ennekõike peavad võõrtööjõu asendama eestlased, kes olid kas enne koroonaviirusest põhjustatud kriisi või selle tõttu tööst ilma jäänud.