Pühapäevase seisuga (26.04.2020) oli töötuna arvel 47 889 inimest ja registreeritud töötuse määr oli 7,4%. Registreeritud töötute arv on nädalaga kasvanud 3%, kuuga 20% võrra, teatas töötukassa.

Möödunud nädalal registreeriti 1766 uut töötut, nädal varem 2501 uut töötut. Möödunud nädalal oli registreerimisaktiivsus mõnevõrra madalam kui varasematel nädalatel alates eriolukorra kehtestamisest. Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötute arv suurenenud 11 178 inimese võrra.

Eelmisel nädalal lisandunud uutest registreeritud töötutest 30% olid oma viimaselt töökohalt koondatud. Koondatute osakaal on võrreldes üle-eelmise nädalaga samal tasemel.
Registreeritud töötuse määr oli kõrgeim Ida-Virumaal 12,9% ja madalaim Hiiumaal 4,4%.

Suurima palgahüvitise sai riigiteater

Läinud nädalal oli suurima palgahüvitise küsijaks SA Ugala Teater, kokku määras töötukassa palgahüvitist Viljandi teatri 83 töötajale kogukuluna üle 94 000 euro.

Suuruselt teine toetusesaaja on mitmete sushi-söögikohtade omanik Das Group, kus 69 töötajale makstava toetuse kogukulu on töötukassale 45 000 eurot.

Töötasu hüvitise avalduse esitas möödunud nädalal 529 asutust, kes taotlesid töötasu hüvitamist kokku 1468 inimesele.

Kokku on töötukassa hüvitist maksnud 26 miljonit eurot ja hüvitist saanud üle 31 000 töötaja, kelle tööandjatest suurem hulk tegutseb toitlustus- ja majutussektoris.

Seni suurima toetussumma on küsinud Kaubamaja AS - 344 töötaja palgahüvitiseks on töötukassa välja maksnud 290 000 eurot.