Töötute arv kasvas eelmisel nädalal 3% võrra ehk juurde tuli 1766 töötut. Võrreldes üle-eelmise ja sellele eelnenud nädalaga on tegemist langusega. Kuine töötute arvu kasv on olnud siiski 20%.

„On hea meel, et töötute arvu kasv on aeglustunud. Tõenäoliselt on oma osa selles töötasu hüvitise meetmel ja teistel riigi poolt rakendatud pakettidel. Me ei oska aga ennustada, mida suve lõpp toob," alustas Laas.

Mündil on aga õnneks ka teine pool. Laas ütles, et alates eriolukorra algusest on töökoha leidnud üle 4000 inimese. Üle 70 protsendi inimestest, kes on töötukassa töötute nimistust lahkunud on leidnud uue töökoha. Praegu on pidevalt saadaval 3000-4000 pakkumist, kuhu suure osa annab põllumajandussektor.

„Töötlev tööstus on see, kus on olnud mitmeid kollektiivseid koondamisi, aga teistpidi vajavad teised sektori tegijad tööjõudu. Julgustan inimesi, kes on ajutiselt tööta jäänud või kel on töökoht olemas, aga tööd ei ole lihtsalt pakkuda, võtma vastu lühiajalist tööd," ütles Laas.

Laas ütles, et siseministeeriumist kostuv jutt sellest, et välistööjõu asemel peab leidma töötaja meie endi keskelt, ei ole neile midagi uut, sest iga päev vahendatakse töökohti. Põllumajandusel on tõesti täna väga suur tööjõuvajadus. Ta ütles, et eelkõige on täna oluliseks teemaks paindlikkus - kas töötaja ja tööandja on valmis, et töö ei kestaks näiteks tervet hooaega vaid kuu-kaks?

„Esimesed kokkuvõtted, kas oleme suutnud põllumajanduses tööandjad kokku viia töötajatega saame teha suve alguses, kui suurem põllumajandushooaeg pihta hakkab. Siis teame, mis seis meil on tööjõuga tegelikult," tõi Laas välja.

1x
00:00

Ta lisas, et tööjõu välja koolitamine on kahtlemata tööandjale suur väljakutse, aga neil on valmisolek olemas. Lihtsamate tööde tegijate puhul on väljaõpe ka kiirem ja kergem. Paljud tööandjad pakuvad ka majutuse võimalust ehk soovi korral on inimesel võimalik pikemat aega viibida töökoha lähedal.

Töötukassa ei vahenda Eestis kõiki töökohti. Seal on umbes pooled kõigist pakkumistest. Ei ole teada, kas eriolukord on seda kuidagi ka muutnud, aga võib eeldada, et Eestis on tegelikult töökohti 6000, 8000, võib-olla isegi 10 000 kanti. Samas tekib neid pidevalt ka juurde. Laas tõi välja, et juba on töötukassa poole pöördunud ka neid inimesi, kes on öelnud, et nad ei soovinudki eelmises töökohas edasi töötada ja otsivad uut väljakutset. Ta julgustab töötuid tööd otsima ja end arvele võtma.

Milline on töötuse olukord Saaremaal? Mida töötuga eriolukorras nö peale hakatakse? Mida peab arvestama kollektiivsel koondamise? Kõigest sellest ja paljust muust kuuled ja näed värskest Eriolukorra Erisaate podcastist.