Pesumajade roll ei ole kusjuures sugugi vähetähtis, otse vastupidi. Nende pesta on haiglate ja hooldekodude must pesu ja koroonakriisi ajal peavad nad tarvitusele võtma erimeetmeid, et viiruse ei leviks. Samas on nende töömahud kriisi ajal siiski kukkunud, sest majutusasutused ja toitlustajad on ära kukkunud. Ka lasteaedade pesukogused on vähenenud. Nii ongi neil olukord, kus kulud on samad või isegi kasvanud, aga tulud on langenud.

Ärileht avaldab pesumaja pöördumise täismahus. Sealt selgub ka, miks on need asutused järjekordsed kriisiaja kangelased:

Pesumaja REA OÜ asukohaga Tartu linn teenindab pesupesemise teenusega Lõuna-Eestis mitmeid haiglaid ja hooldekodusid millele lisaks teenindame majutusasutusi, toitlustajaid, koole-lasteaedasid.

Pesumaja annab tööd 30-le inimesele. Pestava pesu kogus kevadkuudel ligikaudu 40 000kg ja ettevõtte käive 45 000-50 000 eurot. Kriisiolukorra tekkimise algusest on alles vaid haiglad ja hooldekodud ning Raatuse tänava ühiselamu. Pesu kogused on umbes 30-40% varasemast mahust.

Selleks, et pesumaja elaks üle kriisiaja oleks mõistlik sulgeda uksed või hoida töös nädalas üks päev. Töötades ühel päeval nädalas hoiaksime kokku tootmise töös hoidmise kuludelt gaas, elekter. Paraku ei võimalda seda töö spetsiifika. Küsida riigilt tööta jäänud töötajatele abiraha ja ilmselt tuleksime kriisist välja. Seda teed on läinud enamus pesumajasid meie lähiümbruses.

Meie ei valinud sellist teed, kuna kogu pandeemia ohjeldamiseks on olulised kõik lülid ja pesumaja on selles osas küllaltki oluline roll. Otsusega hoida töös tootmine viis päeva nädalas on meie rahalised kulud kordades suuremad kui saadav tulu. Paraku on see pandeemia tõttu vältimatu ja antud sundseisus kulude tegemine ei ole otseselt pesumaja süü aga on jäänud pesumaja kanda.

Pesumaja Rea on pakkunud antud teenust aastast 1992 ja oleme veendunud, et rasketel aegadel on oluline koostöö ja on lubamatu ärihuvides alt vedada abivajajaid (hooldekodud, haiglad, haiguskoldega asutused). Meie majas on kindlaks tehtud koroonaviirusega pesud neljast asutusest (Tabivere hooldekodu, Võisiku hooldekodu (AS Hoolekandeteenused kinnitab, et laustestimine on näidanud, et Võisiku hooldekodus ei ole ühtegi koroonaviirusesse nakatunut - toim), Mulgi Häärber, Raatuse Ühiselamu). Koostöös klientidega, tehes ise suuri kulutusi kogu teenindamise protsessis ja jagades enda kogemusi ning kehtestades õigeid ettevaatusabinõusid suudame aidata nakatusjuhtudega ettevõtetele tagada uue puhta ja steriilse pesu tagastamisega. Selle tulemusel on üks hooldekodu (Mulgi Häärber, Viljandimaal) juba kuulutatud Covid19 nakkusest puhtaks.

Selleks, et teenindada sellistes ekstreemsetes tingimustes, teeb pesumaja väga suuri kulutusi. Soovist panustada riigis tekkinud olukorra ohjamisse ja leviku takistamisse oleme seadnud end majanduslikult äärmiselt raskesse olukorda. Tekkinud lisakulud on Pesumaja REAle üksinda kandmiseks liiga suured, samas on tehtud töö olulisus antud hetkel mõõtmatu. Pöördume abipalvega, et saaksime jätkata eriolukorras eesliinil töötamist ja suudaksime väljuda kriisist päästes mitmete asutuste nakkuskoldest väljumist ja jäädes ise terveks.

Oleme pöördunud Töötukassasse, et säilitada tööta jäänud töötajate töökohad. See on hädavajalik ja aitab koju jäänud töötajatele säilitada töökohta.

Töö eripära tõttu on aga oluliselt suurenenud muud kulud võrreldes sissetulekuga. Tootmine on avatud viis päeva nädalas, töömaht on aga suuruses kahele vahetusele nädalas. Seega maja kulud on jäänud endiseks, tulu aga kordades väiksem. Ohutuse tõttu ei saa me seda ka muuta.

Kliendid, kes saadavad nakatunud pesu, neil puuduvad igasugused oskused ja võimalused saata pesu meile ohutult. Näiteks on hooldekodudele antud haigla poolt juhised kus üheks nõudeks on nakkusega pesude pakendamine isesulavatesse kottidesse (st pesu asetatakse koos pakendiga pesumasinasse) aga kahjuks ei ole hetkel selliseid kotte kusagilt osta ja lisaks teised analoogsed nõrgad kohad. Selge on ka see, et meie kliendid ei ole saanud erinevalt meditsiinitöötajatest pikaaegset väljaõpet, kuidas tagada ohutu nakkusohtliku pesu käitlemine. Seetõttu oleme sunnitud tegema ebamõistlikult palju kulusid antud olukorras ohutult töötamiseks. Lisaks nakatunute pesu transport toimub eraldi. See on kulu mida ei ole meie ega kliendid (hooldekodud, Raatuse ühikas) osanud varasemalt hindadesse arvutada ja mis ei olekski tavaolukorras mõistlik. Meie pesumajal on olemas (erinevalt enamusest teistest pesumajadest) süsteem, mis võimaldab barjäärmasinate abil käidelda pesusid nii, et must ja puhas pesu ei satu üldse ühte ruumi. Lisaks on nakatunud pesude käitlemise aeg oluliselt pikem ja seega vajavad hooldekodud lisa pesusid. Selles osas oleme samuti tulnud appi ja jaganud välja enda laos olevad pesud ja hankinud juurde tänu headele suhetele meie teistelt klientidel pesusid. Need on ka põhjused miks me ei saa selles olukorras öelda, et meie ei paku seda teenust, sest meie äraütlemine tekitaks klientidele olukorra, kus reaalselt ei oleks puhtaid voodipesusid või kui teenust osutaks ilma antud võimekuseta pesumaja, siis see tekitaks uute kollete tekke ohu.

Meie abipalve on tingitud äärmisest vajadusest toetada meie tegevust sellel raskel ajal. Oleme esitanud pangale taotluse Kredexi käendusega laenu saamiseks, see võtab paraku palju aega. Toetust vajame tootmise igapäevaseks (vajalik ohutuse tõttu) töös hoidmiseks. Otsetoetust vajame gaasi, elektri, vee, kütuse kulude katmiseks, mille suurus on 12 000-14 000 eurot/kuus ja seda äärmiselt kiiresti. Sellises ekstreemses olukorras töötame juba teist kuud järjest. Selline olukord on tekitanud võlgnevusi. Võime sattuda lähinädalatel olukorda, kus me ei saa ei haiglate ega hooldekodude pesu vastu võtta ja satume meist mitte tingitud olukorra tõttu sulgemise ohtu. See on aga lubamatu, kuna eriolukord riigis vajab kõikide oluliste eesrindel töötavate inimeste töö panust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid