Tudengivarjuks saab registreeruda, broneerides endale meelepärase kutse Tagasi Kooli platvormil. Varjutamine toimub Zoom-keskkonnas ning varjutada saab nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tudengeid. Tallinna Ülikooli tudengivarju nädalal on võimalik valida ligi 30 erineva eriala vahel, viimane varjutuspäev on 10. mai. Taoline e-varjutamine toimub Eestis esimest korda.

E-varjutamine sündis ideest anda huvilistele vaatamata eriolukorrale võimalus tutvuda Tallinna Ülikooli, selle erialade ja pakutavate võimalustega. Nii soovitakse olla gümnasistidele toeks tulevikuplaanide kujundamisel, eriala valikul ning teadlike ja paremate otsuste tegemisel. On ju tudengivarjutamine eelkõige võimalus õppida mõnd eriala põhjalikumalt tundma, näha, mida see endast kujutab ning mõista, kas see on tõepoolest see suund, millega gümnasist end siduda sooviks.

Traditsiooniliselt on Tallinna Ülikooli üliõpilaskond pidanud tudengivarju nädalat korra nii sügis- kui ka kevadsemestril. Varjud on saanud tutvuda oma unistuste eriala kõrval ka teiste tudengite ja ülikooli linnakuga.

Initsiatiivikamad tudengivarjud on varjutanud lausa mitut erinevat eriala korraga, et jõuda selgusele, millises valdkonnas end kõige paremini tunnevad. Ning tudengid, kel kõrghariduse omandamine parajasti käsil, oskavad jagada häid soovitusi, teadmisi ja nippe, kuidas ülikooli- ja tudengielus navigeerida. Nüüd lisanduvad neile väärtuslikud tähelepanekud uudse kaug- ja e-õppe kohta. Samuti annab virtuaalne varjutamine võimaluse küsida-uurida nende asjade kohta, millest varjud võib-olla silmast-silma küsida ei julgeks.

Tudengivarju nädala projektijuht, inglise keele ja kultuuri eriala tudeng Lydia Kurus soovitab varjutades mõelda eelkõige sellele, milline eriala pakub kõige rohkem huvi ja millise eriala tudengiga oleks varjul kõige huvitavam kogemusi vahetada.

Info Tallinna Ülikooli sisseastumiste kohta on leitav ülikooli kodulehelt.

Projektijuht

Tudengivarju nädala projektijuht Lydia Kurus on tudengiaktivistina õppetöö kõrvalt löönud aktiivselt kaasa nii erinevate ürituste korraldamises kui ka humanitaarteaduste instituudi üliõpilasnõukogu juhatuses ja tudengite esindajana ka ülikooli otsustusorganites.

Üliõpilaskond

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond on kõigi TLÜ tudengite eeskosteorganisatsioon, kelle missioon on üliõpilaste õiguste ja huvide esindamine ning arenguvõimaluste edendamine. Üliõpilaskonnaga on pikemalt võimalik tutvuda siin.

Tagasi Kooli

Virtuaalne varjunädal sündis koostöös Tagasi Kooli tiimiga. See on kodanikualgatus, mille eesmärk on aidata 1.–12. klassi õpilastel õppida eluoskusi ning teha edasiõppimise valikuid. Tagasi Kooli pakub õpetajatele veebipõhist keskkonda nii füüsiliste kui online külalistundide, õppekäikude ja töövarjutamiste kokkuleppimiseks.