Eesti Töötukassa kommunikatsioonijuht Annika Koppel selgitas, et töötukassa peab kinni ja maksab tulumaksu kogu töötasu hüvitise summalt ega arva maha maksuvaba tulu osa.

„Kui töötukassa hakkaks kõikide inimeste puhul arvestama soovitud tulumaksu miinimumi inimese kõiki tulusid arvesse võttes, läheks hüvitise arvestamise ja maksmise protsess aeglaseks ja keeruliseks," põhjendas Koppel.

Samuti kinnitas ta, et rahast keegi ilma ei jää, sest Maksu- ja Tolliamet tagastab enammakstud tulumaksu inimesele pärast tuludeklaratsiooni esitamist.

Mõtle üle edasine maksuvaba tulu kasutamine

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi kinnitas Kasuliku pärimise peale samuti, et kasutamata jäänud maksuvaba tulu arvesse võtmine toimub järgmisel aastal tuludeklaratsioonis.

„Aasta jooksul ümberarvestust ei tehta ning töötasust arvatakse maksuvaba tulu maha seaduses toodud valemi alusel kuupõhiselt," selgitas Liivamägi.

„Aga mida inimene saab teha, on mõelda üle oma edasine maksuvaba tulu kasutamine, kui ta varem ei plaaninud kogu maksuvaba tulu jooksvalt kasutada," soovitas Liivamägi.

Kui nüüd on mõned kuud maksuvaba tulu kasutatud plaanitust vähem, võib olla Liivamägi sõnul mõistlik kasutada seda edaspidi maksimaalses summas. „Aga see otsus sõltub loomulikult inimese kogu aastasest plaanitud sissetulekust," lõpetas ta.

Hüvitiselt arvestatakse maha tulumaks

Töötukassa maksab hüvitist töötajatele, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud.

Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto).

Töötukassa makstavast 1000 eurost saab töötaja palgakalkulaatori järgi kätte 771.20 eurot. 1000-euroselt toetuselt 192.80 eurot moodustab tulumaks, see on võimalik inimesel riigilt tagasi küsida 2021. aastal esitatava tuludeklaratsiooni esitamise järel.

Nii tööandja kui töötukassa tasuvad lisaks sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse ja tulumaksu.