Muudatuste tulemusel langeb maagaasi aktsiisimäär 2017. aasta tasemele ja kodumajapidamistele tähendab see maagaasi odavnemist 7,1 protsenti, teatas rahandusministeerium.
Eestis kasutab maagaasi oma kodu kütmiseks, vee soojendamiseks ja toidu valmistamiseks üle 100 000 leibkonna, kes 2018. aastal tarbisid kokku 67 miljonit kuupmeetrit maagaasi.

Kaugkütte ettevõtted tarbisid maagaasi 2018. aastal 184 miljonit kuupmeetrit. Hinnanguliselt kasutab kaugkütet soojaga varustamiseks 60% Eesti elanikkonnast. Kuna kaugküttehinda reguleerib konkurentsiamet, kelle metoodika kohaselt sisaldub aktsiis tarbija lõpphinnas, on läbi kaugkütte elanikkonnale kogusääst aktsiisi langetamisest ligikaudu 4,2 miljonit eurot aastas.

Tööstussektor kasutas maagaasi tootmissisendina 2018. aastal kogumahus 118 miljonit kuupmeetrit ja langetus jätab neile kätte hinnanguliselt 2,7 miljonit eurot.

Gaasiaktsiisi üldine langetus ei puuduta intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjaid, kes saavad teatud tingimuste korral kasutada soodusaktsiisimäära 11,30 eurot

Lisaks väheneb kütteainena kasutatava vedelgaasi aktsiisimäär pea kaks korda, 107,71 eurolt 55 eurole 1000 kilogrammi kohta, mis on ligikaudu 2017. aasta aktsiisimäära tase.

Elektrienergia aktsiisimäär väheneb maikuust 4,47 eurolt ühele eurole megavatt-tunni kohta ehk Euroopa Liidu lubatud miinimummäärale. Tarbijatele toob see kaasa elektrihinna odavnemise 3,1 protsendi võrra, kuna elektriaktsiis moodustab elektri lõpphinnast üksnes väikese osa.

Lisaks kehtib elektri suurtarbijatele soodustus, mille rakendumisel saab kasutada soodusmäära 0,5 eurot megavatt-tunni kohta.

Sellised aktsiisimäärad kehtivad tänavu 1. maist kui 2022. aasta 30. aprillini.