Soome välismisteerium ei soovi piiride avamist enne pühapäevast valitsuse istungit kommenteerida. Eesti välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ütles ajalehele, et soomlastega pole kuupäevadest veel räägitud.

"Enne peame olema kindlad, et me usaldame üksteise meetmeid, mida on kasutatud viiruse leviku piiramiseks. Kui oleme ühel meelel, et olukord on piisavalt hea, hakkame rääkima kuupäevadest," rääkis Saks.

Saks lisas, et õnneks näitab mõlemas riigis olukord parenemise märke. "Piiride avamine on mõlema riigi huvides. Olen väga optimistlik," märkis Saks.

Tehniliselt on võimalik, et Eesti avab oma piirid varem ja Soome otsustab hiljem, kas samuti piir avada. Eestlastele see lahendus aga ei meeldi. "Kui lubaksime soomlastel vabalt reisida, siis peaks Soome tõenäoliselt kehtestama mingid uued piirangud. Palju lihtsam on asjades kokku leppida," ütles Saks.

Saksa sõnul on piiride sulgemise mõju majandusele ilmselge – töötus on Eestis tõusnud ja iga päevaga muutub olukord majanduses keerulisemaks.

Lauri Luigna Delfile: eesmärgiks taastada pendelränne

21. märtsil toimunud videokohtumisel tehtud otsusega loodi mõlemi riigi välisministrite algatusel kahepoolne Eesti-Soome COVID-19 töörühm.

Eesti osalusse panustavad töörühma juht ja välisministeeriumi kantsler Rainer Saks, asejuht ja siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna, ning välisministeeriumi Euroopa osakonna 2. büroo esindaja, kes täidab sekretäri rolli. Töörühma põhiliikmed on sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas ning riigikantselei peaministri büroo nõunik Veikko Kala.

Soome poolelt juhib töörühma samuti välisministeeriumi kantsler, liikmeteks Soome asjaomaste ministeeriumite ja asutuste esindajad.

Siseministeeriumi kantsler ja Eesti-Soome COVID-19 töörühma asejuht Lauri Lugna märkis Delfile, et esmajärjekorras loodetakse leevendada kahe riigi vahelise pendelrände tingimusi, võimaldamaks inimestele naasta tööle või koju.

"Eesti-Soome ühise töörühma ülesandeks on kaardistada koroonakriisist tulenevad probleemid ning panna paika koostöömeetmed, pidades seejuures silmas viiruse leviku tõkestamise ja rahvatervise kaitse vajadust," selgitas Lugna lähemalt. "Aruteludes keskendutakse teemadele ja valdkondadele, kus kahe riigi tiheda koostöö jätkumine on kõige teravamalt päevakorral võimaldamaks maksimaalse isikute liikumise ja majandustegevuse jätkumist."

Eesti-Läti lahenduse laiendamine Soomele

Kolmapäevasel Eesti-Soome COVID-19 töörühma kohtumisel arutati Eesti ettepanekuid pendelrände avamiseks: ühe etteüaneku puhul arutleti, kas sarnaselt Eesti ja Läti vahelisele töörändele saaks lubada tööle ja koju naasmiseks pendelrännet ka Eesti ja Soome vahel.

Soomlaste arutelud jäävad praeguse nädala lõppu ja tuleva nädala algusesse.

Lisaks toimivale Eesti-Soome kahepoolsele töörühmale loodi välisministri käskkirjaga aprilli lõpus ametkondade-vaheline töörühm, mille eesmärk on välja töötada nimetatud rahvusvahelist liikumist mõjutavate piirangute kaotamiseks vajalikud meetmed, teiste riikidega läbirääkimiste alustamiseks vajalik lähtenimekiri ning riikidega läbirääkimiste pidamine. Seda töörühma juhib välisministeerium.