Taani-poolne ehitustöö algab järgneva aasta esimesel päeval. Algsed ehitusplaanid tuli COVID-19 pandeemia tõttu kuue kuu võrra edasi lükata.

Saksamaa alustab tunneli loomist omalt poolt aastal 2022. Tunnel avatakse reisilistele tõenäoliselt enne järgneva kümnendi pealetulekut: lõpptähtajaks on seatud 2029. aastakäigu keskpaik.

Veealune käik ühendab omavahel Saksamaa põhjaosa ja Taanile kuuluva Lollandi saare, mis on üksteisest lahutatud Fehmarni vööga (Läänemere lääneosas paikneva väinaga).

Kavandatav tunnel on 18 kilomeetrit pikk ning võimaldab riigipiire ületada pelgalt mõningate minutite jooksul.

Seitse miljardit eurot maksev projekt võimaldab autodel ja rongidel suunduda ühest riigist teise kõigest seitsme- kuni kümneminutilise ajakuluga. Praegune praamiühendus võtab nimetatud punktide vahel aega umbkaudu tunnikese.

Merepõhja rajatavasse transporditunnelisse tekitatakse kaherajaline raudtee ning neljarealine kiirtee. Fehrmarn Belt Fixed Link tunnelit peetakse pikimaks omalaadseks ehitiseks terves ilmas.