ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Laevad ja Maanteeamet sõlmisid sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu lisa eesmärgiga teostada Virtsu-Kuivastu liinil perioodil 01.06.2020-30.09.2026 igal aastal vähemalt 500 lisareisi.

Kuna olemasoleva laevastikuga ei ole võimalik kõrghooajal sellisel hulgal lisareise teostada, siis on Tallinna sadama sõnul vajalik uue täiendava parvlaeva soetamine ja liinile toomine. Vastavalt sõlmitud kokkuleppele tellib Maanteeamet aastatel 2020-2022 lisareisid sarnaselt eelnevate aastate suveperioodidega - lisareisid teostab m/l Regula või muu sobiv vaba parvlaev tingimusel, et suudetakse kõrghooajaks ajutiselt tagada ka varulaev. Kokkulepe seab eesmärgiks, et aastatel 2023-2026 teeb lisareisid uus soetatav reisiparvlaev, mille tasu ja muud veotingimused lepitakse kokku pärast TS Laevade poolt laeva ehituseks konkursi korraldamist ning selle alusel soetusmaksumuse ja tähtaegade selgumist. Maanteeametil on võimalus loobuda täiendavate lisareiside tellimisest, kui pooled ei jõua teenuse tasude osas kokkuleppele, näiteks kui uue laeva võimalik soetusmaksumus osutub liiga kõrgeks.

Tulenevalt tellija soovist peab laev olema keskkonnasõbralik, omama jääklassi ja pardakioskit ning olema kasutatav ka Rohuküla-Heltermaa laevaliinil madala veetaseme korral. Sobiva parvlaeva kogupikkus on kuni 114 m, süvis ca 3,5 m, mahutavus ca 300 reisijat ja 110-120 sõiduautot või 8 autorongi pikkusega 19 m. Soetatava laeva parameetrid on läbi räägitud ka kohalike kogukondadega. Täiendava parvlaeva ehituskonkurss on TS Laevadel plaanis korraldada pärast projekteerimistööde lõppu 2020. a teises pooles.

Vastavalt Maanteeametiga 11.12.2014 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule osutab TS Laevad Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinidel sõitjateveo teenust kuni 30.09.2026. TS Laevadel on sadama sõnul vajalik kompetents laevaliinide eripärade osas ja ajakohane kogemus uute parvlaevade soetamisel.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa kommentaar:

Kuigi praegu on parvlaeva ühenduse mahud praktiliselt 10 korda kukkunud, siis viimastel aastatel on järjepidevalt kasvanud Saaremaale sõitjate arv, mistõttu on oluline leida püsiv lahendus üha kasvava sõidunõudluse tingimustes teenuse stabiilsuse tagamiseks. Samuti peaks olema alternatiivne lahendus juhuks, kui Hiiumaale sõit on madala merevee tõttu raskendatud.

Koos saarlaste ja hiidlastega jõudsime eelmise aasta novembri lõpus järeldusele, et kõige mõistlikum on soetada uhiuus laev, mille saab ehitada vastavalt saarte elanike vajadustele ning laeva saaks kasutada varulaevana ka Hiiumaa liinil. Samuti on uus laev keskkonnasõbralikum.

Kui saame kriisi seljatatud, algab ka taastumine ning kindlasti aitab uus parvlaev saarte majanduse elavdamisele kaasa. Juba kolme suve pärast saame Saaremaa kogukonnaga nautida uut parvlaeva.