Õigus vabadusele on üks olulisemaid põhiõiguseid, kuid see ei ole absoluutne ja teatud juhtudel on riigil õigus inimeselt vabadus võtta. Vabaduse võtmine peab aga toimuma rangelt kooskõlas kehtiva seadusega, mistõttu peavad ametnikud järgima kindlat korda.

Selleks, et isik saaks otsustada vabaduse võtmise põhjendatuse üle ja vajaduse korral seda kohtus vaidlustada, peavad ametnikud kohe selgitama kinnipidamise põhjuseid. Kuriteo toimepaneku kahtluse korral on aga isikul õigus pidada abi saamiseks nõu advokaadiga. Samuti ei tohi ilma kohtu loata pidada kedagi kinni kauem kui 48 tundi.

Põhiseaduse aasta sündmusi saab jälgida ka põhiseaduse 100. sünnipäevale pühendatud veebilehel.

Projekt valmib Delfi ja justiitsministeeriumi koostöös.

Jaga
Kommentaarid