Küsitlusele vastasid 109 erineva riigi 3534 tippjuhti vanuses 23-91 aastat. Umbes pooled vastanutest olid Ameerika Ühendriikidest.
Viis nädalat pärast esimest koroonaviiruse uuringut toimunud küsitluse tulemustest ilmneb selgelt, kui suure hoobi koroonaviirus on viimase kuuga andnud.

84% vastanutest tõdeb, et nende tuleviku väljavaade on võrreldes märtsi algusega oluliselt negatiivsem.
51% küsitlusele vastanutest ütlesid, et koroonaviiruse pandeemia põhjustatud kriis on nende ettevõtte jaoks suur või tõsine risk. 11% vastanutest tunnistas, et oh oht, et nende äri ei suuda kriisis ellu jääda.

Suurte kõikumiste kuu
56% tippjuhtidest tõdes, et nende ettevõtte väljavaated on oluliselt halvenenud. Väga vähesed, vaid 9% tippjuhtidest ütles, et nende äri jaoks on väljavaated võrreldes eelmise kuuga paranenud.
Uuringu läbiviijad märgivad, et Covid-19 pandeemia on globaalne. Nii tunnistasid kaks kolmandikku kõikide maailmapiirkondade tippjuhtidest, et viimase kuuga on ettevõtte ärilised väljavaated halvenenud.

Erinevate valdkondade vahel on muutused olnud erinevad, kuid kõikides valdkondades tunnistas üle poole tippjuhtides, et tulevikunägemus on kuuba negatiivsemaks muutunud.
Väljavaadete paranemist kuutaguse ajaga võrreldes tunnistasid toidu- ning joogitööstuse, tervishoiu ning telekommunikatsioonisektori tippjuhid, kuid ka nendes sektorites on enam kui poolte tippjuhtide sõnul väljavaade praegu kuutagusest halvem.

Kõige tõsisema hoobi on koroonaviirusest saanud hotellid ja restoranid, autotööstus ning lennundus ning nende ettevõtete väljavaated on halvenenud enam kui 80% juhtide sõnul.
Samuti on tuleviku pärast tõsises mures meedia ja meelelahutuse; jae- ja hulgimüügi ning kinnisvarasektori ettevõtete juhid, kellest samuti vähemalt 70% tunnistasid, et tulevikuväljavaated on halvenenud.

Risk on suur
Suurem osa küsitletud tippjuhtidest tüürib maailma mõistes keskmise suurusega ettevõtteid, mille käive jääb 10 miljoni ja miljardi dollari vahele. Lõviosa neist tunnistas, et koroonakriis on nende ettevõttele suur risk. 11% vastanutest tunnistas, et nende ettevõte ei pruugi kriisist elusana välja tulla. Ning vaid 3% vastanud tippjuhtidest kinnitas, et praegune pandeemia nende äri ei ohusta.
Teistes pessimistlikumad olid Aafrika tippjuhid, kellest 68% tunnistas, et kriis on nende firmale suur risk. Euroopas oli selliseid tippjuhte 55%, Aasias 54%, Ladina-Ameerikas 53%, Austraalias ning Uus-Meremaal 52%, Kanadas 50% ning USAs 48%.

Seejuures tunnistas Aafrika tippjuhtidest 16%, et nende äri ei pruugi kriisi üle elada.
USA tippjuhid on aga teistest optimistlikumad. Koroonaviirust peavad suureks riskiks alla poolte ehk 48% sealsetest tippjuhtidest ning vaid 9&% vastanutest möönab, et see kriisi võib nende ärile saatuslikuks saada.

Vastanute arvamuses mängib suurt rolli see, millises vallas nad tegutsevad. Nii tunnistab 41% hotellide ja restoranide juhtides, et nad ei pruugi kriisis ellu jääda. Lennunduses on selliseid juhte 30%, hariduses ning jae- ja hulgikaubanduses 19%.