Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk teatas Regional Jeti juhatuse liikmele Jan Olof Palmerile kirja teel, et keeleinspektsioon tuvastas keeleseaduse nõude rikkumise Xfly veebilehe avalikus teabes, mis on nähtav vaid võõrkeelsena ja kus eestikeelne teave puudub, kirjutab ERR.

Keeleinspektsioon tuvastas samasuguse keeleseaduse nõuete rikkumise ka PANAVIATIC AS-i, DIAMOND SKY ja NyxAir OÜ veebilehtedel.

Keeleseaduse alusel peab Eestis registreeritud asutuse, äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja avalikkusele suunatud võõrkeelne veebileht sisaldama vähemalt kokkuvõtvat eestikeelset teavet tema tegevusvaldkonna või pakutavate kaupade või teenuste kohta.

"Eestikeelse teabe lisamine on vajalik Eesti elanike keeleõiguste tagamiseks. Keeleinspektsioon soovib teha koostööd kõigi asjaosalistega selle nimel, et eestikeelne teave oleks kõikidele kättesaadav," märkis Tomusk.

Ühtlasi palub keeleinspektsioon Regional Jetil, PANAVIATIC AS-il, DIAMOND SKY OÜ-l ja NyxAir OÜ-l teavitada kasutusele võetud meetmetest kirjalikult hiljemalt 14. septembriks.

Eesti riigile kuuluva Nordic Aviation Grupi tütarfirma Regional Jet teatas 28. veebruaril seitsme Embraer-tüüpi lennuki lisandumisest lennukiparki ning avalikustas uue brändinime Xfly.