Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul soovib Tallinna Sadam täita aktsionäridele antud lubadust. „2019. aasta positiivsed majandustulemused võimaldavad meil kinni pidada kinnitatud dividendipoliitikast ning maksta ka sel aastal IPO käigus väljalubatud suurusjärgus dividendi,“ kinnitas ta.

Uue dividendiettepaneku tegemisel lähtus juhatus üldkoosoleku poolt kinnitatud dividendipoliitikast maksta 2020. aastal dividendi vähemalt 30 miljonit eurot ja alates aastast 2021 vähemalt 70% puhaskasumist. Võrreldes 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamisel juhatuse tehtud dividendiettepanekuga on uues ettepanekus dividend aktsia kohta vähenenud 0,036 euro võrra ehk kokku summas 9,468 miljonit eurot.

Dividendiettepaneku vähendamise vajadus on tingitud koroonaviiruse laialdasest levikust, millega kaasneb suur määramatus tekkinud kriisi kestuse ja mõju ulatuse osas. Sellega seoses on juhatus uues ettepanekus arvestanud Tallinna Sadama muutunud ärilisi väljavaateid, kapitaliseeritust ja täiendava laenukapitali kaasamise võimalusi tekkinud kriisi oludes.

Üldkoosoleku poolt dividendiettepaneku kinnitamisel plaanib Tallinna Sadam dividendi välja maksta juulis.