Muutunud olukorras toob Tallink Grupp Tallinna-Helsingi liinile alates reedest, 15. maist 2020 nädalavahetuste tippväljumisteks tagasi ka ettevõtte teise shuttle laeva Star, mis on aprilli keskpaigast seisnud Helsingi sadamas.

Maikuus opereerib Star alltoodud graafiku alusel:

 • 15.mai 13.30 Helsingi-Tallinn, 16.30 Tallinn-Helsingi, 19.30 Helsingi-Tallinn;
 • 17.mai 16.30 Tallinn-Helsingi;
 • 20.mai (Helatorstai) 13.30 Helsingi-Tallinn, 16.30 Tallinn-Helsingi, 19.30 Helsingi-Tallinn;
 • 24.mai 16.30 Tallinn-Helsingi;
 • 29.mai 13.30 Helsingi-Tallinn, 16.30 Tallinn-Helsingi, 19.30 Helsingi-Tallinn;
 • 31.mai 16.30 Tallinn-Helsingi;

Megastar jätkab liinil opereerimist tavapärase graafiku alusel.

Reisijatevedu laevadel Soome suunal peatati Soome Vabariigi ametkonna palvel koroonaviiruse leviku tõkestamiseks 11. aprillist 2020. Seoses pandeemia olukorra pidurdumisega ning olukorra mõningase paranemisega, otsustas Soome Vabariigi valitsus eilsel nõupidamisel esialgu taastada reisijateliikluse Schengeni piirkonna kodanikele, kellel on vajadus reisida Soome töölepingu järgselt või muul vältimatul põhjusel. Kontroll Soome piiril jätkub ka pärast 14. maid määramata ajaks ning Soome Vabariigi ametkond töötab lähipäevil välja konkreetsemad juhised selgitamaks tingimusi ning nõudeid piiriületuseks. Turismireisid pole praegusel hetkel Soome Vabariigi suunal endiselt lubatud ning nende osas teeb Soome valitsus eraldi otsused tulevikus kui pandeemiast tingitud olukord veelgi paraneb. Soome reisivatel isikutel tuleb endiselt kinni pidada rangetest tervise- ja hügieeninõuetest.

„Tunnustame Soome Vabariigi valitsust selle olulise otsuse tegemise eest, mis võimaldab paljudel Soomes töötavatel eestlastel oma perede juurde ning tööle naasta. Selge on see, et olukorra leevenedes tuleb meil hakata liikuma majanduse ja tööelu taaskäivitamise suunas ning tänases maailmas, kus meie majandused on meie naaberriikidega nii oluliselt läbipõimunud, on selle taaskäivitamise oluliseks osaks liikumispiirangute järkjärguline leevendamine,“ kommenteeris reisijateliikluse osalise taastamise otsust Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Nõgene sõnul on laevadel valmisolek liikluse ohutuks järkjärguliseks taastamiseks olemas ning selleks on viimaste nädalate jooksul tehtud tihedat koostööd erinevate ametkondadega.

„Mitmed ohutusmeetmed on meil täna opereerivatel laevadel olemas juba kriisi-eelsest ajast ning lähiajal tõhustame neid meetmeid vastavalt kokkulepetele ametkondadega ning partnersadamatega veelgi. Selge on see, et lähiajal ei hakka meie laevadel reisima kriisieelsele ajale sarnased reisijatehulgad ning liinidele ei naase kõik meie laevad ja kohe. Soome Vabariigi otsus on esimene väike samm ja meie käime ühte sammu nii Eesti kui meie põhiturgude valitsuste otsuste ning juhistega,“ lisas Nõgene.

Alates tänasest on töö tõttu ning muudel vältimatutel põhjustel reisijatel taas võimalik Soome suunal pileteid osta Tallink Grupi laevadele Megastar, Star, Baltic Princess ja Galaxy väljumistele alates 14. maist 2020.

Kogu ülaltoodu kehtib juhul, kui meie riikide valitsused ei tee uusi otsuseid, mis võivad olukorda muuta.

Olulisemad Tallinki laevadel ning Tallinna sadamas rakendatavad ohutusmeetmed:

 • Laevadel ja terminalides on avalikes kohtades desinfitseerimisvahendid hügieeninõuete järgmiseks.
 • Laevadel ja terminalides teostatakse senisest tihedamalt koristust ja desinfitseerimist.
 • Kõikidele reisilaevadele müüakse vähemalt järgneva kuu vältel pileteid vaid laeva poole reisijatemahu ulatuses, tagamaks reisijate hajutamise laeval ning nõuetekohase 2m vahe hoidmise võimaluse.
 • Reisijate hajutamiseks terminalides, sadamagaleriides ja laevadel joonistatakse/kleebitakse põrandatele ning seintele vastavad märgistused ja viidad.
 • Laevade kauplustes ja toitlustusaladel on kehtestatud külastajate arvu piirangud.
 • Toitlustusalade personal (köögis ning toitlustusaladel) kannab opereerimise esimeses etapis näomaski.