Oletame, et sisu pakutakse kasutajale, kes teab täpselt, mida ta tahab. Niisugusele kasutajale meeldib, kui ta saab oma vajadused rahuldatud ilma, et teda segaks soovimatu sisu. Tegelikult on soovimatu sisu ebameeldiv kõigile kasutajatele – sümpaatse mulje jätab ju veebileht, mis võimaldab otsitud tulemuseni jõuda võimalikult kerge vaevaga.

Kuidas ära tunda soovimatu sisu?

Inimese ja arvuti interaktsiooni laboris tehtud uuringud näitavad, et halb kasutajakogemus on seotud kaht sorti soovimatu sisuga, häirijate ja tühisisuga.

Häirijad nõuavad tähelepanu ja viivad selle soovitud sisult kõrvale. Nende näiteks on küpsisehoiatused, reklaamid ja erinevad hüpikaknad, mis pakuvad võimalust kas uudiskirjaga liituda või jutuaknasse kirjutada.

Tühisisuga on tegemist siis, kui avaldatu ei paku tähenduslikku infot, küll aga võib sellel olla esteetiline väärtus. Tühisisu on näiteks automüüja veebilehel avaldatud üleskutse: "tule ja naudi suurepärase sõidumugavusega eriliselt kaunist linnamaasturit", mis ei aita kuidagi kirjeldada parasjagu müüdavat toodet. Eriti tüütu on tühisisuna kirjutatud tekstilõik, mida lugedes kasutaja lõpuks tõdeb, et raiskas mõttetult aega.

Viimane samm – optimeerimine

Kui eelpool nimetatud muredest ühel või teisel põhjusel lahti ei saa, tuleb maksta lõivu, milleks on kehvem kasutajakogemus. On mõistetav, et reklaami või kommertsteadete kuvamine on mitmete veebilehtede kontseptsiooni osa. Küll aga on sel juhul üldine negatiivne kasutajakogemus paratamatu ja peab arvestama, et külastaja teeb järelduse, et kogu nähtava info on veebilehe valdaja heaks kiitnud.

Et järelejäänud häirijatest-tühisisust saadav tulu ja kasutajakogemus oleks mõistlikus tasakaalus, tuleb tegeleda optimeerimisega. Kasutajapõhiselt saab optimeerida häirijaid, mis mõnele kasutajale meeldivad, aga teistele mitte. Aga optimeerimine nõuab aega ning kindlasti eksperdi tehtud analüüsi, oskusi ja sekkumist.

Rohkemate teadmiste saamiseks tule õpi ingliskeelsel inimese ja arvuti interaktsiooni magistriõppekaval või digitehnoloogiate instituudi täienduskoolitustel.