Taastuvenergia koja juhataja Mihkel Annus ütleb 20. aprillil riigikogu majanduskomisjonile saadetud seisukohas, et riiklik energiapoliitika peaks olema prognoositav ja jätkusuutlik ning toetama keskkonnasõbralike lahenduste suuremat kasutusele võttu. Praeguses versioonis on plaanitava seadusemuudatuse näol tegu konkurentsieelise loomisega ühele turuosalisele – riigifirmale Eesti Energiale –, kelle majanduslik olukord on viimasel ajal halvenenud.

„Kuivõrd on selge, et käesoleva elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu sisu ajendiks on toetuse maksmise võimaldamine biomassi koospõletamisele põlevkivikateldes ning sellest johtuvalt suunatud vähempakkumise läbiviimist, ei ole eelnõu sisu kooskõlas eesmärgiga. Seaduse muudatustega loodavat olukorda ei saa nimetada konkurentsiolukorra parandamiseks,” rõhutab Annus.

Taastuvenergia koda pole ainus, kes muretseb täna esimesele lugemisel mineva seaduse pärast.„Tundub, et selle eelnõu osas on vähemalt kolm asja, mida riik ei taha, et tarbijad teaksid,” ütleb vandeadvokaat Allar Jõks, kes esindab Eesti suurimat elektritarbijat, tselluloositööstuse toorainet, haavapuidumassi tootvat Estonian Celli ja loetleb üles kolm peamist argumenti, mis selle eelnõu õiguslikust aspektist vildakaks teevad.