Eesti autokoolidel on suur puudus kvalifitseeritud õpetajatest. Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžile, kus õpetatakse liiklusohutuse eriala, on autokoolid järjest teada andnud soovist tööle võtta uusi õpetajaid. Ka kutsutakse üliõpilasi kontakti loomiseks praktikale.

Õpetajate hulk kahaneb

Autokoolis saab õpetajana töötada see, kel vastav kvalifikatsioon ja Maanteeameti väljastatud tunnistus. Eestis on mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistuse omanikke 675, kuid see arv väheneb hoogsalt. Aastal 2010 oli tunnistuse omanikke 997, kuus aastat tagasi 764. Ka on peaaegu 30 protsenti õpetajatest vanemad kui 60 aastat.

Milles asi? „Arvan, et huviliste vähesus tuleneb teadmatusest ja sellest, et paljude arvates on tegemist liiga vastutusrikka ja raske tööga,“ hindab üks praegustest Haapsalu kolledži liiklusohutuse õppekava tudengitest. „Paljudele see töö lihtsalt ei sobi, sest nõuab emotsioonide pidevat kontrolli ja ohjeldamist,“ lausub teine tudeng. „Tegelikult on see aga õpitav.“

Mida aga autokooli õpetaja praegusel ajal õpilastele eelkõige edasi andma peab? Mitte niivõrd enam sõiduki ehitust ja sõidutehnilisi võtteid, vaid vastutustundlikku käitumist liikluses. See eeldab tehnika ja füüsika asemel pigem teadmisi psühholoogia, aga ka andragoogika alalt. Õpetaja peab teadma, mis mõjutab tulevase juhi otsuseid konkreetses olukorras, kuidas saab õppijat toetada ohutute valikute tegemisel ja kuidas luua õppimist soodustav keskkond.

Mootorsõidukijuhi õpetajate vanus 2019–2020 (Maanteeamet, 2020)

Võimalus midagi olulist muuta

Palju on räägitud teemal, et mootorsõidukijuhi õpetaja palk pole parimate seast. Mitmete allikate hinnangul suuremate autokoolide pakutav B-kategooria õpetaja tasu väga ei motiveeri – turul on tihe konkurents ja peamiselt konkureeritakse hindadega. Samas on väiksemaid koole, kus makstakse väärilist palka.

Nii mõnigi on teinud ka oma kooli, mistõttu ühe- ja kahemehe autokoole ning pereettevõtteid on päris palju. Lisaks on õpetajal võimalik töötada mitme autokooli heaks või pakkuda teenust ilma vahenduseta. Samuti saab seda tööd teha mõne teise ameti kõrvalt.

Paljuski ei otsusta ameti valikut aga raha. Mõned mõtted Haapsalu kolledži tudengitelt:

  • liiklus ise on huvitav;
  • õpetajana saab lasta teedele rohkem mõtlevamaid liiklejaid, muuta nende arusaamu ja hoiakuid;
  • kui tööd teha südamega ja rakendada tänapäevaseid õppimise ja õpetamise meetodeid, võib protsess pakkuda suurt rahuldust nii õpilasele kui ka õpetajale;
  • õpetaja amet on üldse tore, saad anda teistele palju uusi teadmisi ja oskusi ning ka ennast arendada.


Riigieelarvelised õppekohad

Kui aastaid tagasi võis autokooli õpetajaks saada kuu või paar kestva koolituse järel, siis praegu on B-kategooria õpetaja baaskoolituse maht 2422 akadeemilist tundi à 45 min. Ainepunktidesse arvestatult on õppemaht 70 EAP-d.

Seda pakuvad täiendkoolitusena mitmed kõrgkoolid, kursuse tasu on veidi alla 2500 euro. Mootorsõidukijuhi õpetajaks on võimalik õppida ka riigieelarvelisel õppekohal. Selleks tuleb sooritada sisseastumiskatsed Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse õppekavale. Katsetele võetakse neid, kellel vähemalt B-kategooria juhtimisõigus ja keskharidus.

Sisseastumiskatsed koosnevad liiklusalaseid teadmisi hindavast testist ning õpimotivatsiooni ja võõrkeele oskust selgitavast vestlusest.

Tegemist on tsükliõppega, mis tähendab, et õppetöö toimub kontaktõppena üle nädala kahel päeval. Suur osa loengupõhisest kontaktõppest on võimalik läbi viia füüsiliselt kokku saamata, näiteks Zoomi, Google Meeti ja muude rakenduste vahendusel. Seniste õppijate kogemus näitab, et õppekava on võimalik läbida ka töö kõrvalt.

Õppeaeg on kolm aastat. Omandatakse bakalaureusekraad ja õpinguid on võimalik jätkata mitmel magistriõppe erialal. Tänavu võetakse vastu 18 üliõpilast.