Suur osa taotlustest on esitatud selle nädala jooksul. Näiteks kui mai esimese kolme päeva jooksul esitati 24 000 avaldust, siis esmaspäeval ainuüksi lisandus 31 000. Kokku on alates aprilli algusest hüvitist küsinud 12 500 asutust ja seda 103 000 töötajale.

Umbes 18 700 inimesele on hüvitist võetud kahe kuu eest.

Mais suurenes taotluste arv järsult, kuna tööandjad said hakata hüvitist küsima aprilli palga eest. „Samasugune suur hüpe tuleb kindlasti ka juuni alguses, kui hakatakse maikuu töötasu hüvitamist taotlema," ütles töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool.

Hüvitisi on määratud 8500 asutusele ja nende 62 200 töötajale. Hüvitiste kogukulu on umbes 61 miljonit eurot. Töötukassa pakutava tööturutoetuse maht on 250 miljonit eurot.

Hüvitise mittemääramisi on tänase seisuga 52 avalduse puhul ja läbivaatama jätmisi, näiteks kui tööandja teatab, et siiski ei soovi kasutada või esineb olulisi puudusi, mida tööandja ei paranda, on 30. „Lisaks on siis veel avalduste sees ka inimesi, kellele ei määrata, sest töötaja ei kvalifitseeru. Kokku on umbes tuhat selliseid töötajaid, kes pole hüvitist saanud erinevatel põhjustel," selgitas Kool.

Töötukassa hakkas taotlusi vastu võtma aprilli alguses. Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.

Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:

* tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;

* tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;

* tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani.

Hüvitise suurus on 70 protsenti töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto).