Kuna taotlusi on oodata palju, siis palub MTA esitada taotlus nii pea kui võimalik, aga varuda selle menetlemisel kannatust.

Maksuvõla ajatamise eesmärk on aidata ajutises makseraskuses olevaid isikuid.

„Ettevõtted ei peaks lõpetama oma tegevust ainuüksi seetõttu, et neil on eriolukorrast tingitud ajutised raskused maksude tasumisega. Eeldame, et need, kes tasusid makse korrektselt enne märtsikuud, soovivad seda teha ka tulevikus ning nende käibe langused ja makseraskused on üldjuhul ajutised,“ ütles MTA arvestuse ja võlahalduse valdkonnajuht Liina Jõõts. „Kui valitsus eriolukorda ei pikenda ja see lõpeb alates 18. maist, nagu praegu otsustatud, hakkab ajatamata võlale kogunema intress 0,03% päevas, samuti alustab MTA võlgade sissenõudmist.“

Maksuvõla ajatamise taotluse saab esitada e-MTAs rubriigi „Arvestus“ alamjaotuses “Ajatamine“. Ajatamise eelduseks on, et ettevõte on korrektselt esitanud maksudeklaratsioonid.

MTA-l on alates 1. maist võimalik ajatatud maksuvõlale anda kuni 100% intressimäära soodustust. Lõpliku otsuse soodusmäära ulatuse kohta teeb maksuhaldur, kuid kindlasti peab täidetud olema vähemalt üks kahest tingimusest:

  • ettevõttel puudus enne 1. märtsi 2020 maksuvõlg või see oli korrektselt, ilma mahajäämuseta ajatatud
  • võlg on alla 20 000 euro


Teised isikud saavad ajatamisel üldjuhul 50% intressimäära soodustust.

Eriolukorra alguses sulges MTA avaliku võlapäringu, kuna ajatamiste peatamise tõttu ei näidanud see ettevõtete olukorra tegelikku seisu. Võlapäring MTA veebis avatakse taas 25. mail ja seal kajastub info ka võla ajatamise kohta. Kuni selle ajani kajastatakse MTA koduleheküljel maksuvõlgasid, mille tähtaeg oli varasem 1. märts 2020.

Eriolukorra ajal on 50 eurost suurem maksuvõlg tekkinud kokku 8843 ettevõttel, kellel varasem võlg puudus. Nende isikute võla kogusumma on ligi 99 miljonit eurot. Neist lõviosal ehk 8142 ettevõttel jääb maksuvõlg alla 20 000 euro. Lisaks ei ole varasematest võlglastest 2089 ettevõtet eriolukorra ajal suutnud kinni pidada võla ajatamisel kokku lepitud maksegraafikust või jätnud uued kohustused tasumata.