Väljaanne People Management kirjutab, et ettevalmistustöö piirangute kaotamise ajaks peaks keskenduma töötajate tagasisidele ja arvamustele. Töötajate kaasamine tööle naasmise aruteludesse on väga tähtis, et protsess oleks toimiv pikema perioodi jooksul. Tööandjad peaksid olema valmis muutuma vastavalt inimeste tööharjumustele ja võib-olla ka alatiseks, et võimaldada neid hoida töö ja eraelu tasakaalu, mis eriolukorra ajal välja kujunes.

Vaatamata jätkuvale ebakindlusele eriolukorra lõppemise osas on praegu väga hea võimalus planeerimiseks. Kuigi on mitmeid ebaselgeid asjaolusid, on võimalik meeskonnaga määratleda erinevaid stsenaariume tulevikuks ja teha plaane, mis neile proaktiivselt vastaksid. Need plaanid võivad sisaldada tööle naasmise etappe, osalise kaugtöö juhtimist ja erinevaid tervise, turvalisuse ja heaolu küsimusi. Nii saab vajadusel kiiresti reageerida.

Ka pealtnäha vähemtähtsaid küsimusi peaks käsitlema, näiteks kuidas saavad töötajad puhkusi välja võtta, millised on hügieenistandardid, reeglid sise- ja välisnõupidamisteks ning sotsiaalse distantseerumise mõju koolitustele, töö hindamisele ja ettevõtte üritustele.

Tööandjad peaksid olema mõistvad ning välja töötama protsessid, kuidas toetada töötajate vaimset tervist, sest paljudel on see eriolukorra ajal halvenenud. Samuti peaksid olema toetatud meeskondade juhid ja nad peaksid oskama vestelda tööle naasmise tundlikematel teemadel töötajate vaimsest tervisest.

Tööandjad peaksid olema valmis tegema muutusi, et toetada inimeste tervist kas ajutiselt või kestvalt. Nad peaksid olema nii paindlikud kui võimalik, et töötajad saaksid sujuvalt töökohtadesse naasta. Hea soovitus on läheneda olukorrale nii nagu nad teeksid siis, kui töötajad tuleksid tagasi vanemapuhkuselt või pikaajaliselt haiguspuhkuselt.

Infovahetus võimalikust tööle tulemise ajast peaks algama nii pea kui võimalik, et anda töötajatele aega mentaalseks kohanemiseks ja planeerimiseks. Tuleb arvesse võtta, et töötajate tööharjumused on muutunud ja üleminekuperiood peaks olema lubatud. Selleks võib olla võimalus osaliselt kodus töötada.