Mäletatavasti allkirjastas eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas sel nädalal korralduse, mille kohaselt võib alates homsest hügieenireeglite järgimisel taas avada kaubanduskeskused.

Korralduses on öeldud, et võib avada müügi- ja teenindussaalid ning toitlustusasutused juhul, kui seal tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu ning peetakse kinni 2+2 reeglist, mille järgi tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Reeglid kehtivad ka kaubanduskeskuste üldruumidele ning kõigile teistele teenindussaalidele ja toitlustusasutustele väljaspool kaubanduskeskusi. Eriolukorra ajal kehtestatud piirangud mõjutavad kogu Eestis kokku 336 kaubanduskeskust, neist 134 asub Harju, 48 Tartu ja 40 Ida-Viru maakonnas.

Ülemiste kaubanduskeskuse juht Guido Pärnits ei usu, et kaubanduskeskuste avamisega kaasneb koroonaviirusesse haigestumise hüpe. "Ma usun, et otsuse tegijad ei pea seda hiljem kahetsema," sõnas ta nädala sees Ärilehele.