„Niipalju siis Eesti e-riigist... peale kuuajalisi lubadusi ja 4-päevast eelreklaami, et ettevõtlus-ja turismitoetusi hakatakse vastu võtma 11. mai hommikul kell 9. Kell 9.12 süsteemi ikka veel
sisse logida ei õnnestunud,“ kirjutas Ärilehele üks pahane taotleja.

Eriti pahaseks teeb ettevõtjaid teadmine, et toetusi jagatakse põhimõttel kes ees, see mees ja nüüd ei ole võimalik taotlust esitada.

EASi kodulehel tunnistatakse probleemi: suure koormuse tõttu on taotluste esitamine EASi e-keskkonnas ajutiselt häiritud.
EAS palub taotluse esitada meilitsi aadressil: taotlus@eas.ee.

EAS vabandab kõikide ettevõtjate ees, kelle taotluse esitamisel esines tehniline tõrge.

"Vastavalt valitsuse kinnitatud määrustele menetletakse taotlusi esitamise järjekorras. EAS tagab, et seda nõuet järgitakse nii iseteeninduskeskkonnas kui ka e-postiga saadetud taotluste puhul," teatas EAS.

Turismimeetmest toetatakse 25 miljoni euroga majutus- ja toitlustusettevõtjaid, reisiettevõtjaid, turismiteenuse pakkujaid ja atraktsioone. 10 miljonit euroga toetatakse mikro- ja väikeettevõtteid ning FIEsid kriisikahjude kompenseerimisel.