Selle loodusliku aku ehitus moodustab kaheksa aasta jooksul ca 7% Eesti infraehituse kogumahust, luues ligikaudu 700 otsest ja kaudset töökohta ning tuues riigile maksutulu 200 miljoni euro väärtuses. Jaama käitamisega väheneb Eesti CO2 emissioon 8,5 miljoni tonni võrra.

Energiasalv Pakri juht Peep Siitam ütles, et projekt on üheks piirkonna konkurentsivõime tõstmise aluseks. „Praegusel muutuste ajastul on jõuliselt vaja liikuda edasi projektidega, mis loovad suure lisandväärtusega töökohti, tekitavad maksutulu ning omavad sektoriteülest mõju,“ põhjendas ta.

Hetkel toimuvad Paldiskis maapõueuuringud, mille käigus teostatakse puurimisi kuni 750 meetri sügavuseni. Uuringud on vajalikud geoloogiliste ehitustingimuste määramiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja projekti realiseerimise keskkonnamõjude hindamiseks.

Eesti pump-hüdroakumulatsioonijaama projekti arendab Energiasalv Pakri OÜ, mille omanikud on Alexela Varahaldus, Sunly Innovation ja Vool. Jaama ehitamiseks vajalikke uuringuid kaasrahastab Euroopa Komisjon rakendusüksuse Innovation and Networks Executive Agency kaudu.