Ettevõtte teatel mõjutas aprilli tulemusi suuresti eriolukorrast tingitud majanduskeskkonna halvenemine, kuna suures osas makromajanduse negatiivsema väljavaate tõttu suurendas pank laenukahjumite reservi ja allahindluste kulu ulatus 5,6 miljoni euroni.

Tegemist on mudelipõhiselt hinnatavate allahindlustega, kuivõrd tegelik krediidiportfell on püsinud tugevana. Ettevõtete laenuportfelli üle 30-päevaste võlgnevuste osakaal oli aprilli lõpu seisuga 0,3%. Seejuures moodustati allahindlusi 1,2 miljoni euro võrra vähem kui aprillis avaldatud finantsplaanis.

Ärimahud jätkasid kasvu, kuna hoiuste maht kasvas aprillis 84 miljoni euro võrra ja ületas esimest korda 3 miljardi euro piiri. Grupi laenuportfell kasvas 7 miljoni euro võrra 1,75 miljardi euroni. LHV juhitud fondide maht kasvas 59 miljoni euro võrra 1,4 miljardi euroni. Panga klientide arv kasvas korralikult enam kui 2900 kliendi võrra.
Eriolukorra ajal on LHV võimaldanud keerulisse olukorda sattunud laenuklientidele maksepuhkuseid, tasuta, muid tingimusi muutmata. Aprilli lõpu seisuga oli antud 2346 maksepuhkust (nendest kolmandik ettevõtetele) kokku 178 miljoni euro väärtuses laenudele (80% sellest ettevõtete laenud).

Seoses majanduskeskkonna järsu muutusega avalikustas LHV Group aprillis uuendatud finantsplaani käesolevaks aastaks. Võrreldes veebruaris avaldatud plaaniga vähendati ärimahtude kasvu, suurendati oluliselt laenuallahindluste mahtu ning langetati kasumiprognoosi. Aprilli lõpu seisuga edestab LHV Group finantsplaani puhaskasumi osas 1,9 miljoni euro võrra, teatas ettevõte. Lisaks liiguti aprillis plaanipäraselt edasi hüpoteekpandikirjade emissiooni ettevalmistustega ning kahjukindlustusseltsi LHV Kindlustus loomisega.