Kaugtöö laialdasema rakendamise takistused pole enam ammu seotud tehnoloogia või töövahenditega. Takistas pigem sissejuurdunud töökorraldus – juhtidel puudus kogemus suurema hulga kaugtööl viibivate inimeste tööprotsesside korraldamisel. Eriolukorras, kui paljud meeskonnad jäid kodukontoritesse, suutis enamik inimesi ja ettevõtteid üllatavalt kiiresti uute tingimustega kohaneda. Personalijuhina näeb Valliste, et inimeste põhiolemus distantsilt töötades ei muutu, kuid kriitilistes oludes tulevad nii iseloomuomadused kui ka meeskondade tugevused ja nõrkused paremini esile.

Kriisiga on paremini toime tulnud need meeskonnad, mille töötajad on harjunud end ise motiveerima ning oma töövoogu ja tulemuslikkust reguleerima. Juhil tuleb inimesi usaldada ja kuulata – Coop Pangas nägime, et hästi toimivad ideed eriolukorraaegseks töökorralduseks ja meeskonnavaimu hoidmiseks tulid mitte ainult juhtidelt, vaid suures osas ka töötajatelt. Usaldusväärsetele inimestele saab toetuda ka siis, kui nad iga päev juhi silme all ei viibi. See, kes on harjunud lihtsamalt läbi ajama, teeb seda nii kontoris käies kui ka kaugtööd tehes.

Kriisijärgselt oskavad paljud inimesed senisest kõrgemalt väärtustada võimalust teha oma tööd geograafilisest asukohast sõltumata näiteks kodus, suvilas või reisil viibides. Samal ajal on õpitud senisest enam hindama ka töökohas käimisest tulenevaid hüvesid. Inimene on sotsiaalne olend ja kuigi kaugtöö osakaal kasvab, vajab enamik inimesi kollektiivi kuulumise ja meeskonnatunnet, keskkonnavahetust töö ja kodu vahel ning silmast-silma suhtlemist.

Kriisieelne olukord ei taastu samal kujul enam kunagi, sest nii juhid kui ka töötajad on uute kogemuste võrra rikkamad – varasemast enam oodatakse ettevõtetelt paindlikke töötegemise võimalusi, aga ka erinevaid viise omavaheliseks suhtlemiseks ja meeskonnatunde hoidmiseks. Ettevõtted on kiirelt kohanenud, võttes kasutusele kaugtööd võimaldavad platvormid, kuid pärast eriolukorrast välja tulemist neist ei piisa. Uuele olukorrale vastavaks tuleb kohandada ka töötajate motivatsioonipaketid ja meeskonnatöö soodustamise lahendused. Kui seni motiveeris töötajat lisaks huvitavale tööle ja teenistusele ka meeldiv kontoriatmosfäär, kohvinurgajutud või näiteks tööandja pakutav sportimisvõimalus, siis kuidas motiveerida töötajat, kes töötab kodukontoris oma diivaninurga ja kohvimasinaga? Kuidas soodustada ideede tekkimist ja luua sünergiat toetav õhkkond, kui inimesed viibivad üksteisest kaugel? Kalendrisse planeeritud videokoosolekud ja ühisüritused on küll hea võimalus suhtluse jätkamiseks, kuid need ei hakka mitte kunagi asendama spontaanseid kohvinurgavestlusi või ühist töövõitude tähistamist.

Kaugtöö ja muud paindlikud töövormid sobivad rohkem iseseisvatele töötajatele. Tööandjast ja töökohast sõltumatu töötaja puhul tekib aga risk töötaja ära kaotada, sest emotsionaalne side ettevõttega on madalam ja valmisolek tööandjat vahetada või töötada korraga mitmes ettevõttes samavõrra kõrgem. Kui harjumus kontori kohvimasina juures käia asendub koduse espressomasinaga ja kolleegidega suhtlemiseks piisab videokõnest, siis muutuvad emotsionaalse seotuse hoidmisel suvepäevadest olulisemaks tööandja ja töövõtja jagatud väärtused. Üheks põhiväärtuseks saab olla ka paindlikkus ja seda mitte ainult kõlava loosungina, vaid ettevõtte tegeliku valmisolekuna kuulata oma töötajaid ja kliente ning püüda pakkuda nende vajadustele sobivaid lahendusi.

Kuigi pakkusime Coop Pangas paindlikku tööaega ja kaugtöö tegemise võimalust juba enne eriolukorda, siis teatud protsessides eelistan alati silmast silma kohtumisi. Üheks näiteks on uute töötajate värbamine. Kriisiaegne distantsilt värbamine ja uute inimeste abistamine sisseelamisel nõuab kohanemist mõlemalt poolelt. Töötaja vahetu kontakt tulevase tööandjaga annab mõlemale poolele parema tunnetuse, kas jagatakse ühiseid väärtusi ja milline on õhkkond suhtlemisel. Eriolukorra ajal saime kogemuse, millega rahvusvahelised ettevõtted puutuvad kokku kogu aeg – kuidas kaasata meeskonda uus inimene, kellega pole ükski tiimiliige ega ka juht isiklikult kohtunud?

Töökorraldus ei muutu enam kunagi samasuguseks, nagu see oli enne eriolukorda. Kaugtöö osakaal kasvab, aga tuleb leida uusi viise väärtuste kommunikeerimiseks ja elluviimiseks, meeskonnatunde hoidmiseks ja inimeste motiveerimiseks. Uute lahenduste välja töötamisel usalda ja kuula oma inimesi, sest parimad ideed tulevad just meeskondade seest.

Kuula saadet Delfi Taskust!

1x
00:00

Jaga
Kommentaarid