2018. aastal teatas toonane ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, et postiasutuste sulgemisega ei jätkata. "Vaatamata asjaolule, et universaalse postiteenuse mahud on aastast aastasse vähenenud, on sellel teenusel jätkuvalt oluline sotsiaal-regionaalne mõõde ja selle kvaliteetne osutamine on oluline riigi kõikidele elanikele," lausus Tammist pressiteate vahendusel toona.

„On selge, et postivõrgu ümberkujundamine on pikaajaline protsess, mille mõjusid tuleb eelnevalt igakülgselt ja põhjalikult analüüsida. Kindlasti tuleb sellesse protsessi kaasata ka kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajad, et leida kõigile osapooltele sobiv kompromisslahendus,“ lisas Tammist.

Kaks aastat hiljem

Eile saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium välja pressiteate, kus praegune IT-minister Raul Siem kinnitab, et ka tänavu postkontoreid ei suleta. „Vaatamata asjaolule, et universaalse postiteenuse mahud on aastast aastasse vähenenud, on sellel teenusel jätkuvalt oluline sotsiaal-regionaalne mõõde ja selle kvaliteetne osutamine on oluline riigi kõikidele elanikele. Postivõrgu ümberkujundamine on pikaajaline protsess, mille mõjusid tuleb eelnevalt igakülgselt ja põhjalikult analüüsida ning hinnata. Kindlasti tuleb sellesse protsessi kaasata ka kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajad, et leida kõigile osapooltele sobiv ja jätkusuutlik kompromisslahendus,“ sõnas minister Siem AS-ile Eesti Post saadetud kirjas.

Suurem osa minister Siemi öeldust on sõna-sõnalt kopeeritud kahe aasta tagusest pressiteatest. Selge on see, et ministritele valmistavad tekste ette erinevad ametnikud, mille ministrid vaid üle vaatavad ja kinnitavad. Suure tõenäosusega oligi tegemist mõne ametniku tööõnnetusega, kus teksti koostaja kasutas varasemalt loodut ning pani praeguse ministri suhu tema eelkäija sõnad.

Ametnikud vormistavad

Endine minister Tammist hakkas kõigepealt naerma, kui kuulis, et ta tsitaadid 2018. aastast on nüüd järgmise ministri suus. "Tundub, et toona öeldud on sedavõrd inspireeriv, et praegune minister võttis selle üle," kommenteeris ta.

Tammist ei mäleta, kes võis olla konkreetse teksti autor 2018. aastal. "See võis olla ka mitme ametniku ühistöö, järelikult peeti aga teksti piisavalt heaks, et seda taas kasutada," lisas Tammist.

Toona alustati Tammiste sõnutsi pärast postkontorite sulgemise peatamist analüüsiga, kuidas tagada universaalne postiteenus nii, et see oleks majanduslikult mõistlik. Edasi tema mäletamist mööda ei jõutud minna, kuna võim vahetus ja Tammiste kohustused võttis üle järgmine minister.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium pole veel Delfi küsimustele vastanud. Samuti pole vastanud Omniva, missuguseid postkontoreid plaaniti enne Siemi otsust sulgeda.