„Eristava maitse või lõhnaga tubakatoodete keelamine ei tähenda kõigi üksikute lisaainete välistamist, kuid kohustab tootjat vähendama lisaainete või nende kombinatsioonide kasutamist sel määral, et need ei annaks tubakatoodetele eristavat maitset või lõhna,” on Kasulikule jaanuaris selgitanud sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Ave Telling.

„Eristava maitse või lõhnaga tubakatoodete keelamine ei tähenda kõigi üksikute lisaainete välistamist, kuid kohustab tootjat vähendama lisaainete või nende kombinatsioonide kasutamist sel määral, et need ei annaks tubakatoodetele eristavat maitset või lõhna,” selgitas Telling. See tähendab, et tarbija jaoks muutub suitsetamine ebameeldivamaks ja suitsetajatel tuleb edaspidi leppida pelgalt tubakamekiga.

Tubakast erineva maitse ja lõhnaga sigarette ning suitsetamistubakat võis müüa 2017. aasta 20. maini, kuid mentoolimaitselistele sigarettidele anti pikem üleminekuaeg. Tellingu sõnul tehti seda selleks, et tootjad ja kauplejad saaksid oma tegevust paremini planeerida. „Suurema müügimahuga maitsetubakatoodete ehk siis mentooliga tubakatoodete pikem üleminekuaeg oli vajalik ka selleks, et anda tarbijatele piisavalt aega suitsetamisest loobumiseks,” ütles ta.

Tubakast erineva maitse või lõhna all mõeldakse Tellingu sõnul tubakalõhnast ja -maitsest selgelt erinevat muud maitset, näiteks vanilli-, puuvilja-, šokolaadi-, mentoolimaitset jne.

Tubakatootjad aga arvavad, et seetõttu võib kasvata mentoolisigarettide müük mustal turul, mis võib riigi rahakotile 27 miljoni eurose maksuaugu tekitada.

Sellised tooted moodustavad Eestis ligi 27 protsenti sigaretiturust ning alates kolmapäevast neid enam müüa ei tohi. Olukord, kus iga neljas sigaret turult kaob, tõstab oluliselt salaturu riski,“ ütles Tubakatootjate Eesti Assotsiatsiooni juhatuse liige Jaanus Pauts.

Kasutada võib edasi

Uuel nädalal rakenduv keeld ei tähenda, et suitsetajad peavad maitsestatud tubakatoodetest üleöö loobuma. „Mentoolisigarettide tarvitamist piirang ei reguleeri, varem ostetud ja väljastpoolt Euroopa Liitu oma tarbeks ostetud mentooliga sigarette võib edasi tarbida,” kinnistas Telling.

Kolmandatest riikidest oma tarbeks toodavate sigarettide kogus on sätestatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses. „Seadus sätestab, et vähemalt 18-aastasel reisijal on lubatud kalendrikuu jooksul esimest ja teist korda liiduvälisest riigist Eestisse saabudes mitteärilisel eesmärgil tuua koos temaga liikuvas pagasis aktsiisivabalt kuni 40 sigaretti, lennureisijal kuni 200 sigaretti,” tõi nõunik esile.

„Kaugmüügi teel tubakatoodet Eestisse toimetada on keelatud,” rõhutas Telling.

Võiks arvata, et keelu jõustudes saaks maitsestatud sigarette hankida näiteks Soome sõitvatel laevadel, kuid laevaettevõtte Tallink Duty Free juhi Aimar Pärna sõnutsi hakkab keeld kehtima ka nende laevadel. „Tallink täidab seadust kõigil oma liinidel olenemata sellest, kas liin on Euroopa Liidu sisene või läbib Euroopa Liidu väliseid alasid,” ütles ta.

„Mainitud direktiivi mõistes ei ole Euroopa Liidu eriterritooriumeid eristatud Euroopa Liidu üldisest territooriumist. Teisisõnu, Ahvenamaa eristaatus ei anna alust ka Ahvenamaal peatuvatel laevadel käidelda ja müüa selliseid tubakatooteid, mis sisaldavad maitse- ja lõhnaaineid,” täpsustas Pärna.