Sotsiaaldemokraatliku Erakonna e-volikogu kinnitab täna vastu võetud poliitilises avalduses, et töötukassa hüvitiste ja toetuste süsteem vajabreformi, mis tagab töötajatele ja töö kaotanud inimestele tõhusama kaitse

„Eesti ühiskond peab ajanduslanguse üle elama, selles määramatuse augus on vaja anda inimestele kindlust. Täna saab töötuskindlustushüvitist 33% ning töötutoetust 26% kõigist töötutest. Iga neljas töötu ei saa töötukassast sentigi. Paljudel ei teki õigust hüvitisele seetõttu, et nende töösuhe lõpetati poolte kokkuleppel või töötaja enda algatusel. Väga sageli ei olnud sellise töösuhte lõpetamise taga mitte töötaja vaba tahe, vaid pigem sund või teadmatus. Samas on kõik maksnud töötuskindlustusmakset. See on sinu raha,“ seisab avalduses.

Sotsiaaldemokraadid peavad hädavajalikuks töötuskindlustushüvitise saajate ringi laiendamist nende töötajate ja teenistujatega, kes lahkuvad töölt omal algatusel või poolte kokkuleppel. „Olukord tööturul näitab, et 2008. aastal tehtud muudatused töötuskindlustuses olid vajalikud ning nende hilisem kärpimine toonase valitsuse poolt oli suur viga,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu esimees Eiki Nestor.

Samuti seisavad sotsiaaldemokraadid tööampsude lubamise, hüvitise ja toetuste määrade tõstmise ning nende väljamaksete aja pikendamise eest, samuti 189 euro suuruse töötutoetuse tõstmise eest 350 euroni kuus.

„Ajakriitilise tähtsusega on palgatoetuse maksmise pikendamine, mis peaks toimuma riigieelarve tulude või laenude abil," selgitas Nestor.

Sotsiaaldemokraadid leiavad, et aja, mil Eesti tööturg on dramaatiliste muudatuste lävel, peab riik tegema kõik mis võimalik nii selleks, et majandus taas käima lükata kui ka selleks, et Eesti tööinimesed ja nende pered oleksid tagasilöökide eest kaitstud.