Eesti lennundusettevõtteid ühendav Eesti Lennundusklaster on pöördunud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole palvega kokku panna riigiabi meetmete pakett aitamaks kriisis esimesena löögi saanud Eesti lennundusettevõtteid. Palgakompensatsioonide, käibekapitali vabastamise, rendimaksete soodustuse ja dividendide väljamaksmisest loobumisega koos on vajamineva riigiabi paketi maht ca 36 miljonit eurot.

„Eesti lennunduse tulevik sõltub sellest, kas me suudame vältida spetsiifilise taustaga võtmetöötajate koondamist. Töötukassa tänane meede 1000 eurot töötaja kohta võib rahuldada lihtsama töö tegijate palgal hoidmist, aga ei rahulda lennundust. Kui meie lennundussektor on 1-2 kuu jooksul jäänud ilma oma ajudest, siis kannatab kogu väärtusahel. Me peame endale aru andma, et lennundus on TOP 3 sektor, mida riigid aitavad. Eesti riik teenis möödunud aastal lennundussektorist maksutuludena 300 miljonit eurot. Kui palju me oleme nõus kaotama?" osutab Eesti Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu pöördumises riigi esindajate poole.

Spetsialistide hoidmiseks 16 miljonit eurot

Kõige mahukama osa meetmetest moodustavad lennundussektori palgakompensatsioonid, kuna prognooside kohaselt väheneb COVID-19 tõttu ettevõtete töömaht 2020 jooksul keskmiselt 70% kuni 50%. Riigipoolne abi lennundussektori spetsialistide hoidmiseks on kokku 16 miljonit eurot, mis võimaldaks kriisist väljuda ca ühe aastaga.

Lisaks palgatoetusele pöördub lennundusklaster riigi poole abipalvega vabastada ettevõtete käibekapital riigi garantiiga, mida on kokku ca 13,6 miljonit eurot ning sihtotstarbelist toetust Tallinna Lennujaama rentnikele 12 kuu jooksul. Rendimaksete allahindlus keskmiselt 50% toetaks kogu lennunduse ökosüsteemi kiiremat taastumist ja vähendaks kriisist tingitud likviidsusprobleeme.

Reinsalu sõnul aitaks riigiabi meetmete pakett parandada koroonakriisis räsida saanud Eesti lennundusettevõtete finantsseisu ning tõsta Eesti lennunduse rahvusvahelist konkurentsivõimet ajal, kui kõik teised riigid panustavad oma lennundusesse.

"Juhul, kui meie seda ei tee, siis riskeerime ajude äravooluga ning ettevõtete turupositsiooni halvenemisega võrreldes konkurentidega," lisas Reinsalu.

2019. a alguses loodud Eesti Lennundusklaster ühendab rohkem kui 15 ambitsioonikat lennundusettevõtet alates Lennujaamast ja lennufirmadest kuni erinevaid teenuseid pakkuvate ettevõteteni hoolduse, IT, logistika ja transpordivaldkonnas.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid