„Mida me teeme? Me puurime siia kolm puurauku. Esimene auk on juba jõudnud 495 meetri peale,” kirjeldas inseneribüroo Steiger projektigeoloog Hardi Aosaar eelmisel nädalal Paldiski külje all 22. aprillist alustatud maapõueuuringuid. Need peaksid andma lõpliku vastuse küsimusele, kui sobilik on see koht Eesti esimese pump-hüdroakumulatsioonijaama jaoks ja kui väärtuslik on maapõues leiduv materjal killustiku tootmiseks.