Riigireformi raames on kavandatud viies valdkonnas riigiametite ühendamine. Neist kolme ühendameti – keskkonnaameti, põllumajandus- ja toiduamet, haridus- ja noorteamet – loomine on juba riigikogu menetluses. Nüüd on ettevalmistamisel ka transpordi valdkonna ühendameti ning maa-, planeeringute- ning regionaalvaldkonna ühendameti moodustamise viimine valitsuskabinetile arutamiseks.

„Ajakava on planeeritud praegu nii, et kui kõik läheb plaanipäraselt, siis haridus- ja noorteamet alustab tööd augustis 2020, keskkonnaamet ning põllumajandus- ja toiduamet alustavad tööd jaanuaris 2021,” rääkis Kristina Haavala rahandusministeeriumi avalike suhete osakonnast. Ettevalmistamisel oleva transpordi valdkonna ühendameti ja maa-, planeeringute- ning regionaalvaldkonna ühendameti tööd soovitakse peale valitsuses ja riigikogus heakskiitu alustada järgmisel aastal.

Liikuvuse ühendamet võiks juba 1. jaanuarist tööd alustada

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk avaldas 8. aprillil toimunud pressikonverentsil lootust, et et kõigi Eesti transpordiliikide haldamisega tegelev liikuvuse ühendamet – mis moodustataks maanteeameti, veeteede ameti ja lennuameti liitmisel – võiks tööd alustada juba järgmise aasta 1. jaanuarist, kirjutab ERR.

Tema sõnul on plaani arutatud juba aastaid ning tänavu veebruaris maanteeameti, veeteede ameti, lennuameti ning järelevalvetegevuste osas ka tehnilise järelelvalve ja tarbijakaitse ameti osalusel koostatud analüüside põhjal soovitati liita kolm esmalt nimetatud ametit.

Lisaks valmistab rahandusministeerium ette uue riigiameti loomist, mis ühendaks praeguse maa-ameti ja regionaalhalduse osakonna kohalike talituste ülesanded, kuigi talitused ise jääksid maakondadesse alles.

„Me tahame välja töötada kontseptsiooni uue asutuse moodustamiseks, mis koondaks endas nii maa-, regionaalhalduse kui ka ruumilise keskkonna kujundamisega seotud ülesanded ja nende ülesannete täitmiseks vajalike ruumiandmete tootmist ja haldamist,” rääkis ministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna projektijuht Ülle Harak veebruari lõpus ERR-i raadiouudistele.

Eesmärgiks teenuste kvaliteedi parandamine ja kokkuhoid

Rahandusministeeriumi avalike suhete osakonna sõnul on riigihalduse minister Jaak Aab varasemalt toonud ühendametite loomise põhjenduseks välja, et asutuste ühendamisel on erinevaid eesmärke ja kasutegureid. Esmane eesmärk on parendada pakutava avaliku teenuse kvaliteeti, muutes selleks protsesse efektiivsemaks, vähendades asutuste vahelist tegevuste killustatust ja dubleerimist teenuse osutamisel.

„Samuti soovitakse arendada klienditeeninduse kvaliteeti. Muuta teenust kliendile mugavamaks, ühtlustades pakutava teenuse kvaliteeti regiooniti, osutades sama kulu eest rohkem teenuseid ja parendades erinevate osapoolte vahelisi koostöövõimalusi,” on Aab rääkinud. Tema kinnitusel on kodanike suhtlemise lihtsustamiseks riigiasutustega juba täna töös erinevad projektid.

Teisena on ühendamiste eesmärgiks saavutada suurema eelarve, paindlikuma ressursikasutuse, juhtide ja juhtimistasandite vähendamise ning halduskulude kokkuhoiu kaudu asutuse ressursitõhusam juhtimine.

„Tööjõu- ja majandamiskulusid on võimalik ühendametites vähendada ametikohtade optimeerimise, tugitegevuste konsolideerimise, tööprotsesside parendamise ja digitaliseerimise, varade optimeerimise, juhtimistasandite vähendamise, bürokraatia vähendamise ja investeeringute korralduse korrastamise kaudu,” on Aab ölenud. Samal ajal on võimalik ühtlustada ühendametites riigitöötajate palgatasemeid ning vähendada palkade erisusi erinevate spetsialistide seas.

Kolm ühendametit said esimeses kvartalis valitsuselt heakskiidu

Ühendametite moodustamine sai suurema hoo sisse selle aasta alguses, kui valitsus andis 16. jaanuaril heakskiidu SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ning Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) teenuste põhjal haridus- ja noortevaldkonna ühendameti – mille nimekas saab haridus- ja noorteamet – loomisele.

Samal päeval sai valitsuse heakskiidu ka põllumajandusameti ning veterinaar- ja toiduameti ühendamine põllumajandus- ja toiduametiks. Keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni ühendamise kava kiitis valitsus heaks 19. märtsil.