Trikk on küll selles, et Saksa ärimehe asemel on firmade omanikud alates 7.aprillist Kaidi Liiv ja Kristjan Varik enda ettevõtte Global eCommerce OÜ kaudu.

Nende firmade puhul ei ole asi aga koroonapandeemia hukutavas mõjus ettevõtetele: need firmad olid raskustes juba varem.

Põhjarannik kirjutas juba enne koroonakriisi, 20.veebruaril, et Viru maakohus arutab Luminori panga poolt Saksamaa ärimehele Miroslaw Pienkowskile kuuluva nelja firma vastu esitatud pankrotiavaldust. „Kaalul on mitme Narvas paikneva ning Eesti riigile üle nelja miljoni euro võlgu oleva praegu ligikaudu 200 inimesele tööd andvate tehnoloogiafirmade saatus,“ kirjutas leht.

Miroslaw Pienkowski on Poola päritolu Saksa ärimees, kelle tootmised on alates 1993. aastast koondunud Eestisse, täpsemini Narva tööstuskvartalisse Linda ja Suur-Aguli tänava vahelisele alale. Pienkowski ettevõtete toodang on maailmas tuntud kaubamärgi Trinon Titanium all. 2015. aastaks töötas Narvas Pienkowski heaks ligikaudu 300 inimest ning juba siis hakkasid sealsetel firmadel tekkima palga- ja maksuvõlad.

Audiitor hoiatas juba varem

Enim ehk 72 töötajat koondab MP & Partners Engineering OÜ. E-Krediidiinfo andmetel ei ole 2010.aasta lõpus asutatud mehhaanilise metallitöötlusega tegelenud ettevõte esitanud juba 2018. aasta majandusaasta aruannet ning ettevõtte maksuvõlg on 1 893 347 eurot.

2017. aastal oli ettevõtte käive 1,7 miljonit eurot ning puhaskasum 64 622 eurot. Sellele eelnenud 2016. aastal oli ettevõte aga 1,6 miljoni eurose käibe juures 765 375 euro suuruses kahjumis.
2017. aasta majandusaruandes kirjutatakse, et 2016. aasta ajutise likviidsusprobleemi tõttu käivitati ettevõtte saneerimine. Saneerimiskava kinnitati 2017. aasta märtsi alguses ning see nägi ette kõikide tekkinud nõuete ümberkujundamise aasta jooksul.

Vandeaudiitor Ester Vahtre märkis aruande kokkuvõttes, et MP & Partners Engineering OÜ ei suutnud tasuda võlausaldajatele kohustisi ega täita laenulepingute tingimusi tähtaegselt ning ei ole ole täitnud laenulepingutes määratud tingimusi finantsnäitajate osas. Ettevõtte netovara on 31. detsember 2017 seisuga negatiivne summas 442,8 tuhat eurot ega ole vastavuses äriseadustiku § 176-s esitatud nõuetega. „See olukord näitab, et eksisteerib oluline ebakindlus, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana,“ märgib audiitor.

Teine ettevõte, 1996. aastal asutatud osaühing Micro-Fix koondab 66 töötajat. Ka see firma ei ole esitanud juba 2018. aasta majandusaasta aruannet. E-Krediidiinfo andmetel on ettevõtte maksuvõlg 1 472 438 eurot.

Ka selle firma kohta kirjutas vandeaudiitor Ester Vahtre 2017. aasta majandusaruande audiitorkokkuvõttes, et ostjatelt laekumata arved summas 7 741 006 eurot ületavad oluliselt ettevõtte müügitulu. Audiitor märkis, et nõuded ostjate vastu sisaldavad laekumata arveid summas 7 642 436 eurot seotud osapoole Trinon Titanium GmbH vastu. Arved laekusid 2017.a. väga suure hilinemisega ning ettevõtte igapäevaseks äritegevuseks meie hinnangul ebapiisavates summades, märkis audiitor.

PM- Titanium koondab 15 töötajat ning TMT-FASTENERS andis töötukassale teada 5 inimese koondamisest.

2001. aastal asutatud PM-Titaniumi maksuvõlg on 262 548 eurot. 2018. aastal oli ettevõtte käive 727 939 eurot ning kahjum 100 364 eurot. Aastaaruandes märgitakse, et 2016. aastal tekkinud likviidsusprobleemide tõttu käivitati saneerimine, mille kava kinnitati 2017. aasta märtsis ning mis lõppes 2018. aasta märtsis.

1993. aastal asutatud TMT-FASTENERSi maksuvõlg on 5436 eurot. 2018. aastal oli ettevõtte käive 94 735 eurot ja kahjum 15 705 euro.