Kohus andis Kaunissaare sõnul hinnangu, et mõned osad Pärnu maakonnaplaneeringus tuleb ümber vaadata. On võimalik, et peame ka sellest tulenevalt muutma tööde järjekorda.

"Kohtus ei vaieldud Natura ala puudutava sisulise küsimuse, vaid vormi üle. Natura 2000 linnuala hindamine viidi kõigile teadaolevatele andmetele tuginedes, sisu poolest korrektselt, kuid jäi esitamata keskkonnamõjude hindamise menetluse käigus. On kahetsusväärne, et viga selgus hiljem ning nõustun, et formaalselt peabki kõik korrektne olema. Tänaseks on korrektne hindamisdokument ka reaalselt olemas, lahendused välja pakutud ja kõik muud vajalikud eeldused täidetud, mis võimaldab meil ilmselt suurema aja- ja ressursikuluta edasi minna. Me ei näe hetkel probleeme RB rajamise tähtaegade muutumisel.," teatas ta.

Kaunissaare sõnul ütles kohus, et planeeringuprotsessi saab jätkata, on võimalik, et formaalse probleemi lahendamisel Luitemaa linnuala osas võib kehtima jääda ka raudtee asukoht kehtetuks tunnistatud kolmel lõigul. Kohus tõi ka otsuses välja, et muud teemad, mille kaebaja tõstatas, nagu Rääma raba läbimine, trassivaliku alused ja alternatiivide võrdlus, on riik läbi viinud korrektselt.

"Nüüd viime läbi põhjaliku analüüsi olukorra lahendamiseks ning sellest lähtuvad ka meie edasised sammud, kuidas seadustest tulenevate protseduurireeglitega edasi liikuda. Rail Balticu loodussäästlik projekteerimine ja ehitamine kindlasti selle taha seisma ei jää," kommenteeris ta.

Loe tänase otsuse kohta täpsemalt siit.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid