Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ütleb, et ühtegi maratoni ei võideta esimese sammuga ja täpselt samamoodi on olnud ettevõtlusõppega tema koolis. „Teadlikult ja süsteemselt hakkas kool ülekoolilise ettevõtlusõppe kvaliteedi tõstmise ja populariseerimisega tegelema kuus aastat tagasi. Kooli arendusjuht mõtles koos ettevõtlusõpetajatega, kuidas viia õpilasteni senisest rohkem teadmisi ettevõtlusest ja anda tuge esimeste sammude tegemisel. Senine orgaaniliselt arenev õpe asendus süsteemselt arendatava ettevõtlusõppega," kommenteeris ta ettevõtlusõppe algusaegu.

Kõige olulisemaks peab direktor selgust eesmärgi püstitamisel. „Seadsime eesmärgiks anda kõigile kooli õpilastele järjepidevalt teadmisi majandusõppest. Soovisime, et väga suure praktilise väärtusega teadmised jõuaksid õpilasteni kõigis vanuseastmetes. Lisaks tahtsime eemaldada ettevõtluselt millegi kauge ja kosmilise aurat ning tagada, et kõik meie kooli õpilased hoomaksid selgelt, et olulise probleemi edukas ja innovatiivne lahendamine ongi ettevõtlus ja midagi kosmilist seal tegelikult ei olegi," tõi direktor tabava võrdluse.

Lisaks ainetundidele sai kiiresti selgeks, et õpilastele tuleb pakkuda ettevõtlustegevustel praktilist väljundit. Seetõttu liitus kool nii õpilasfirma, minifirma kui ka mini-minifirma programmiga. „See võimalus oli justkui kogu aeg eksisteerinud ja õpilasfirmade ja äri-ideede hulk oli püsinud aastaid võrdlemisi madal. Olukorra muutmiseks oli vaja tõuget," ütles Öövel.

Kooli juhtkonna ja hoolekogu koostöös jõuti lahenduseni, mis viis laiapõhjalise koostööni vanemate ja kohaliku kogukonnaga. Koordineerijana võeti ette kuue riigi koostöine ettevõtlusteemaline Erasmuse programm; karjääriõpe, mille raames toimuvad ettevõtete külastused, liideti selgemalt ettevõtlusõppe üldpildiga; julgemalt kutsuti oma kogemusi jagama ettevõtjaid ja pakuti muid ettevõtlusega kaasnevaid tegevusi; hakati veelgi aktiivsemalt pakkuma võimalusi õpilaslaatadel osalemiseks ning tekkis koolimajas toimuvate laatade traditsioon.

Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond