Sellest pool ehk 26 töötajat kavatseb koondada Haapsalus tegutsev aktsiaselts HEAL, mida tuntakse laiemalt nime all Fra Mare Thalasso SPA.

Ettevõte põhjendas töötukassale koondamisteadet sisse andes, et samm on ajendatud töömahu vähenemisest, mille põhjustas 12. märtsil riigis kehtestatud eriolukord ning 15. märtsist antud korraldus spaad sulgeda.

Kuigi ajavahemikus 2016-2018 oli ettevõtte aastakäive ligi kolm miljonit eurot ja tegutseti kasumlikult, on praegu spaahotellil üleval üle 51 000 euro suurune maksuvõlg, mis on ka ajatatud. 31. märtsi seisuga oli selle aasta esimeses kvartalis ettevõtte palgal kokku 91 inimest.

Ettevõte on taotlenud töötukassalt ka 77 töötajale palgahüvitist, neist 75 inimest on saanud seda kahe kuu eest. Kokku on OÜ-le HEAL eraldatud selle toetusmeetme raames 86 425 eurot.

17 inimese koondamisest andis eelmisel nädalal töötukassale teada ka OÜ VitoBaltic, mis tegeles META nimelistes kauplustes naiste- ja meesteriiete müügiga. 8. mail esitas ettevõte ka Harju maakohtule pankrotiavalduse. Töötukassale esitatud põhjenduses märgib ettevõte, et kauplused on suletud ning seetõttu pole ka töötajatele tööd pakkuda.

31. märtsi seisuga oli ettevõtte palgal selle aasta esimese kvartali jooksul 27 inimest. Kuigi ajavahemikus 2016-2018 kasvas ettevõte käive kenasti, küündides 2018. aastal 734 358 euroni, oli ettevõte selleks ajaks langenud ka ligi 4000 euroga kahjumisse. Praegu on ettevõttel üleval ka 12 558 euro suurune maksuvõlg.

Ka see ettevõte on taotlenud töötukassalt kokku 27 töötajale palgahüvitist. Neist 26 on seda saanud kahe kuu eest. Ettevõte on selle toetusmeetme raames saanud kokku 22 830 eurot.

Kolmanda ettevõttena andis eelmisel nädalal kollektiivkoondamise algatamisest töötukassale teade Jõhvis tegutsev rõivatööstus OÜ Tremela, mis toodab nii naiste-, meeste- kui lasterõivaid. Ettevõte põhjendab sammu töömahu vähenemisega ja koondab üheksa inimest. 31. märtsi seisuga oli ettevõtte palgal selle aasta esimeses kvartalis 12 inimest.

Erinevalt eelmisest kahest ettevõttes OÜ-l Tremela hetkel maksuvõlga üleval ei ole. Ka lõpetas ettevõte 2019. aasta 24 227 euro suuruse kasumiga samal ajal, kui käive küündis ligi 120 000 euroni, olles eelnevate aastatega võrreldes üksnes kasvanud.

OÜ Tremela on töötukassalt küsinud ühe kuu eest palgahüvitist 11 inimesele ja saanud seda kogusummas 3710 eurot.

Eelmise nädala lõpu seisuga oli töötukassa palgahüvitist välja jagatud kokku ligi 139,5 miljonit eurot. Seda olid saanud 16 127 asutust ja ettevõtet 124 323 inimesele.