Tallinna Sadam sõlmis SEB pangaga tagatiseta laenulepingu mahus kuni 20 mln eurot tähtajaga 5 aastat. Laenu baasintressiks on 6-kuu euribor, millele lisandub intressimarginaal.

Laenu saab välja võtta kahes osas. Esimene laenuosa summas 10 mln eurot hiljemalt 30.07.2020 ja teine laenuosa summas samuti 10 mln eurot hiljemalt 31.12.2020. Laenu tagasimaksete lõpptähtpäev on 26.05.2025.

Finantseeringut kasutatakse peamiselt Vanasadama infrastruktuuri investeeringuteks, sh kruiisiterminali, parkimismaja ja Admiraliteedi kanali silla ehituseks ning automaat-sildumisseadmete paigalduseks.