Siit tõstatubki riigiteaduste tähtsus kriisi mõistmisel – miks riigid ja ühiskonnad selles olukorras nii erinevalt käitusid? Samuti on riigiteadustest abi parimate lahenduste setitamisel – millised meetmed toimivad ja millised mitte? Peale selle annavad riigiteadused teadmisi ja oskusi kriisijärgse maailma kujundamiseks nii, et see oleks elamiseks senisest meeldivam paik.

Miks reageeriti erinevalt?

Vaadates viirusekriisi kulgu maailmas, tekib meil mitmeid küsimusi. Näiteks miks reageerisid riigid viiruse levikule nii erinevalt? Miks on muidu nii võimsad Ameerika Ühendriigid praeguse kriisiga palju halvemini toime tulnud kui nii mõnigi riik Aasias ja isegi Aafrikas? Kas asi on ainult Donald Trumpi juhtimisstiilis või on Ameerika demokraatias midagi põhimõtteliselt mäda?

Miks on Rootsi reageerinud niivõrd ebatavalisel moel, lubades suuremat ühiskondlikku avatust kui naabritel? Kas vastus peitub selles, et Põhjala ühiskonnas on usaldus ja kirjutamata reeglite järgimine palju paremini juurdunud kui mujal? Samas, miks siis ei käitu Rootsi moodi sarnase poliitilise kultuuriga Soome ja Taani?

Riigiteaduste erinevad harud, täpsemalt poliitika- ja valitsemisteadused, suudavad siin vastuseid leida. Nad õpetavad mõistma erinevate riikide poliitilisi süsteeme, nende riikide ajaloost tulenevaid omapärasid, hindama erinevate poliitiliste liidrite tõekspidamisi ja otsustusvabaduse piire.

Riigiteadused lubavad meil ka hinnata, millised viiruse levikuga ja sellele järgneva majandussurutisega võitlemise meetmed on osutunud või võivad osutuda edukamaks, millised mitte. Lõpptulemusena võib saadud õppetundide põhjal välja selgitada parimad lahendused ja täiendavalt uurida, kas mujal kasutusel olnud tulemuslikke poliitikaid saab ka oma koduriigis rakendada.

Kas Eestile on enam kohta?

Praegu näib nii, et Aasia demokraatlikud riigid, nagu Taiwan, Lõuna-Korea ja Jaapan, on koroonaviirusega palju paremini toime tulnud kui nende naabruses olevad diktatuuririigid Singapur ja Hiina. Pikemas perspektiivis võib see mulje olla petlik ja Hiina tõus saab praeguse kriisi tulemusena veelgi enam tuult tiibadesse, sest majanduskriisist tulevad nad ilmselt palju kiiremini välja kui nende võistlejad. Kui praegune USA juhitud maailmakord asendub Hiina-keskse maailmakorraga, siis kas selles uues maailmas on üldse kohta erinevate mõjusfääride piiril olevatel iseseisvatel väikeriikidel nagu Eesti?

Riigiteaduste panus ei piirdu ainult poliitiliste valikute analüüsi ja parimate lahenduste setitamisega. Riigiteadused aitavad kaardistada muutuva maailmakorra piirjooni ja annavad kätte teadmised, kuidas uue kriisijärgse maailma kujundamisel ka ise kaasa lüüa, tagamaks, et sellest saab elamiseks parem paik.

Eespool sai mainitud, et kõik olulised ja põhimõttelised valikud, mida me ühiskonnas teeme, on oma olemuselt poliitilised. Riigiteadused õpetavad, kuidas poliitiliste otsuste ja poliitika kujundamise protsess käib, mis otsuseid mõjutavad ning kuidas neid saab mõjutada.

Teadlikuma maailma nimel

On levinud valearusaam, et riigiteadused on suunatud vaid poliitikute harimisele. Tegelikult on nende rakendusväli märksa laiem. Riigiteaduslikust haridusest on palju abi just neile, kes sooviksid karjääri teha avalikus sektoris ning panustada oma ideede ja oskustega parema kriisijärgse elukorralduse ülesehitamisse kõigi Eesti elanike jaoks. Samamoodi on riigiteaduslikest teadmistest kasu neil, kes on huvitatud infotehnoloogiast – teadmine, kuidas riik toimib, kulub marjaks ära uute innovatiivsete e-riigi lahenduste väljatöötamisel.

Demokraatlik poliitikakujundus peaks olema avatud kõigile aktiivsetele kodanikele – selleks, et midagi ära teha, ei pea olema poliitik või ametnik. Teadmised, kuidas poliitikaprotsess ja riigiaparaat toimivad, on kasulik taustateadmine ka neile, kes on seotud mõne kodanikuühenduse või liikumisega, mille eesmärk ongi maailma paremaks muuta.

Kui soovime, et kriisijärgne maailm oleks senisest palju keskkonnateadlikum, kodanike häält kuulataks enam ja maailmas oleks vähem sotsiaalset ebavõrdsust ning vaesust, tuleb ise aktiivselt käed külge panna. Riigiteadused annavad mitmeid alusteadmisi ja oskusi, et poliitilisi protsesse ning otsuseid mõjutada.