Ta pidas positiivseks, et kõigis võlausaldajate gruppides hääletas arvuline enamus saneerimiskava poolt. Saneerimisprotsessiga minnakse edasi.

Saneerimiskava poolt hääletanud võlausaldajate nõuded polnud aga kava vastuvõtmiseks piisavad, teatas ettevõte börsile.

Saneerimisseaduse kohaselt loetakse saneerimiskava vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad vähemalt pooled võlausaldajatest, kellel on vähemalt kaks kolmandikku kõigist häältest (s.o nõuete mahust). Kui võlausaldajad on jaotatud rühmadesse, tuleb seda nõuet täita kõigis rühmades.

Kuna enam kui pooled võlausaldajatest igas võlausaldajate rühmas hääletasid poolt, saab AS Tallinna Moekombinaat saneerimismenetlusega edasi liikuda ja paluda kohtul saneerimiskava kinnitada, ilma et võlausaldajad oleksid selle eelnevalt heaks kiitnud. Taotlus tuleb kohtule esitada hiljemalt 2. juunil 2020.

T1 üks suuremaid võlausaldajaid Lintgen soovib olukorra kiiret ja õiglast lahendamist, ütles Lintgeni esindaja vandeadvokaat Toomas Vaher, kes peab parimaks lahenduseks Tallinna Moekombinaadi pankrotistumist.

Saneerimisnõustaja ei ole kreeditoridele veel saatnud hääletuse tulemusi. Lintgen ja mitmed teised võlausaldajad hääletasid saneerimisplaani vastu ning võlausaldajad lükkasid selle tagasi. Lintgeni arvates kohtleb plaan kreeditore väga ebaõiglaselt ja üritab samas maksimaalselt säilitada tänaste aktsionäride osalust keskuses. See lahendus pole ka keskuse rentnike ja teiste koostööpartnerite huvides,“ lausus ta. „Seaduslikku alust nn ekspertmenetluse läbiviimiseks ja võlausaldajate poolt tagasilükatud kava kinnitamiseks Lintgen ei näe, kuna seadusest tulenevad eeltingimused ei ole AS Tallinna Moekombinaadi (TMK) puhul täidetud."

"Tuleb lisada, et T1 töökohtade säilitamiseks ja suurendamiseks on TMK pankrot parim lahendus. TMK palgal on vaid kuus töötajat ning keskuse rentnike ja koostööpartnerite tegevust pankrot ei katkesta, kuna kaubanduskeskus on kavas lahti hoida," lausus Vaher. "Küll aga tooks keskuse müük kaasa uued investeeringud ja töökohtade lisandumise."

Pro Kapital teatas, et Tallinna Moekombinaadi saneerimine aitaks säilitada ettevõtte toimimise ja umbes 1 000 inimese töökoha. See võimaldaks ka AS-il Tallinna Moekombinaat rahuldada võlausaldajate nõudeid palju suuremas ulatuses kui see oleks võimalik AS-i Tallinna Moekombinaat pankroti korral.

Tänasel T1 kaubanduskeskuses toimunud Pro Kapitali aktsionäride üldkoosolekul oli päevakorrapunktide seas läinud aasta ligi 27 miljoni eurose kahjumi kinnitamine ja selle kahjumi katmine eelmiste perioodide kasumi arvelt.

Ernesto Preatoni ei soovinud enam enda nõukogu liikme volitusi pikendamist. Nõukogu liikmeteks sooviti kinnitada Emanuele Bozzone, Petri Altti Sakari Olkinuora ja Oscar Crameri.

Kuigi aktsionäride üldkoosolekul oli vähe inimesi, oli esindatud esuurem osa aktsiatest, valdavalt läbi esindajate.