Ehitustööde ettevalmistused algavad juunis ning tööd valmivad 2021. aasta lõpuks. Lennuliiklusala laiendustööd ei sea olulisi piiranguid lennujaama toimimisele.

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul tehakse lennunduses plaane kümneks ja enamaks aastaks ette. “Kuigi oleme pidanud koroonakriisi tõttu vähendama investeeringuid 10 mln euro võrra, otsustasime lennuliiklusala ehitustöödega siiski edasi liikuda, sest arendus tagab Tallinna lennujaama konkurentsivõime ajaks, mil lennuliiklus on kõikjal maailmas taastunud,” rääkis Tuvike.

Ehitusprojekti esimeses etapis rekonstrueeriti aastatel 2016-2017 olemasoleva lennuraja kahekümne aasta vanune kattekonstruktsioon, pikendati lennurada ning parendati ruleerimisteede ja õhusõidukite perroonialade süsteemi. Projektiga asendati lennuvälja tuledesüsteem energia- ja keskkonnasäästlike LED süsteemidega ning paigaldati kõrgema kategooria lähenemistulede- ja navigatsioonisüsteemid.

Lennuliiklusala arendusprojekti teises etapis jätkatakse perrooniala laiendamist lennuvälja lõunapoolsel alal ning jätkatakse sademevee süsteemide rajamist, et leevendada liigvee probleeme lennuvälja idapoolses osas.

Jätkatakse lumekogumisaladelt tulevate vete kanaliseerimise süsteemi väljaehitamisega ning lennuraja läbilaskevõime suurendamiseks täiendatakse idapoolse jäätõrjeala konfiguratsiooni. Käesolevate tööde käigus ehitatakse lõpuni välja lennukite mootorite testimise ala, mille ümber paigaldatakse nõuetekohased müratõkkeseinad. Projekti kuulub ka lennuvälja juurdepääsu- ja perimeetriteede rajamine ning lõunapoolse ümbersõidu rajamine.