Eelmise aasta 18. detsembril on VTA dokumendiregistris kommunikatsiooniteenuste osutamiseks registreeritud leping Akkadian OÜ-ga. Teenuse tunnihind on 100 eurot. Asja teeb pikantseks fakt, et leping on sõlmitud tagasiulatuvalt. See jõustus juba eelmise aasta 1. septembrist ja kehtis selle aasta veebruari lõpuni.

VTA ega Akkadiani konsultandid ei avaldanud eelmisel sügisel, et teevad koostööd. Lepingu allkirjastanud Daniel Vaarik lahkus kommunikatsioonibüroo omanikeringist tänavu jaanuari lõpus. VTA poolt lepingu allkirjastanud peadirektor Indrek Halliste on samuti lahkunud.

M.V.Wooli nõukogu esimehe Meelis Vetevoolu sõnutsi tundub Akkadiani palkamine olevat enamat kui juhus. Tellitud meediamonitooring näitab, et just septembris kasvasid listeeriakajastused hüppeliselt.

VTA kinnitusel sõlmiti leping Akkadianiga strateegilise sise- ja väliskommunikatsiooni teenuse osutamiseks töömahtude suurenemise tõttu. Ametil endal on vaid kaks kommunikatsiooniinimest. Kokku maksti lepingu raames Akkadianile 8500 eurot, millele lisandus käibemaks.

VTA selgituse järgi osutas Akkadian neile sise- ja väliskommunikatsiooni nõustamisteenust. Peale selle on amet tellinud firmalt ka lepinguväliseid teenuseid. Näiteks eelmisel aastal ametnikele suunatud lihtsa keele koolituse.

Miks sõlmiti leping nii pika viivitusega tagantjärele? VTA kommunikatsioonispetsialisti Elen Kurvitsa selgitusel on tegemist inimliku eksitusega ja leping jäi õigel ajal registreerimata. „Puuduse ilmnemisel registreeriti ja allkirjastati leping kohe,” kinnitas Kurvits.